Η ιστορία της βυζαντινής υμνογραφίας στο πέρασμα των αιώνων

Μανώλης Παπαδάκης

Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Εξω Μουλιανών
#1
Η ιστορία της βυζαντινής υμνογραφίας στο πέρασμα των αιώνων

Ένα ωραίο άρθρο, με ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση είναι η αναφορά στον δομέστικο.

Δομέστιχος: σημαίνει ο αρχηγός. Στην ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ο δομέστιχος βρισκόταν στο κέντρο του ναού και με μια πολύπλοκη κίνηση των χεριών έδινε τη γραμμή της μουσικής φράσης και υπεδείκνυε τη φραστική ποιότητα της εκτέλεσης.
 
Last edited:

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#2
Η ιστορία της βυζαντινής υμνογραφίας στο πέρασμα των αιώνων

Ένα ωραίο άρθρο, με ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση είναι η αναφορά στον δομέστικο.

Δομέστιχος: σημαίνει ο αρχηγός. Στην ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ο δομέστιχος βρισκόταν στο κέντρο του ναού και με μια πολύπλοκη κίνηση των χεριών έδινε τη γραμμή της μουσικής φράσης και υπεδείκνυε τη φραστική ποιότητα της εκτέλεσης.

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια domesticus σημαίνει οἰκεῖος. Οὐσιαστικὰ ἦταν αὐτὸς ποὺ ἀνῆκε στὸ στενὸ κύκλο τοῦ αὐτοκράτορα και κατεῖχε ἀνἀλογο ἀξίωμα.
domus=οἰκία, σπίτι.
 

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#3

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια domesticus σημαίνει οἰκεῖος. Οὐσιαστικὰ ἦταν αὐτὸς ποὺ ἀνῆκε στὸ στενὸ κύκλο τοῦ αὐτοκράτορα και κατεῖχε ἀνἀλογο ἀξίωμα.
domus=οἰκία, σπίτι.
Υπάρχει εδώ μια ενδιαφέρουσα καταγραφή βυζαντινών οφφικίων, όπου και διαβάζω:
«Κράκτες» ονομάζονταν και οι ψάλτες της εκκλησίας.
ΥΓ Δεν ξέρω τον βαθμό επιστημονικότητας, ο Δομέστικος θα ξέρει καλύτερα.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#4
Υπάρχει εδώ μια ενδιαφέρουσα καταγραφή βυζαντινών οφφικίων, όπου και διαβάζω:


ΥΓ Δεν ξέρω τον βαθμό επιστημονικότητας, ο Δομέστικος θα ξέρει καλύτερα.
Μιὰ χαρὰ εἶναι γιὰ ἐγκυκλοπαιδικὴ γνώση.
 
Top