Η Φωνή των Υπερμάχων

Ὑπενθυμίζω τὸ τελευταῖο τεῦχος τῶν Ὑπερμάχων μὲ σημαντικὲς παρουσίες Ψαλτολόγων στὸ νέο ΔΣ καὶ ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ φίλου Χ. Συμεωνίδη.

Σε εμένα πάλι, αγαπητέ Δομέστικε, ως καλόπιστο παρατηρητή, γεννάται μια απορία. Οι Υπέρμαχοι ως σύλλογος και ως ιδεολογικό ρεύμα αποδέχονται τις νέες θεωρήσεις του κ. Συμεωνίδη και την απόρριψη των πορισμάτων της Επιτροπής; Εάν ναι, τότε πρόκειται για ιστορική εξέλιξη, την οποία θα παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον. Εάν όχι, τι είναι αυτό που τους ενώνει; Ο "κοινός εχθρός"; Και ποιος είναι αυτός; Εάν το θέμα είναι τελικά παραταξιακό, τότε νομίζω ότι οι συζητήσεις που κάνουμε εδώ δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα. Ελπίζω να μην είναι έτσι.
 
Last edited:
Σε εμένα πάλι, αγαπητέ Δομέστικε, ως καλόπιστο παρατηρητή, γεννάται μια απορία. Οι Υπέρμαχοι ως σύλλογος και ως ιδεολογικό ρεύμα αποδέχονται τις νέες θεωρήσεις του κ. Συμεωνίδη και την απόρριψη των πορισμάτων της Επιτροπής; Εάν ναι, τότε πρόκειται για ιστορική εξέλιξη, την οποία θα παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον. Εάν όχι, τι είναι αυτό που τους ενώνει; Ο "κοινός εχθρός"; Και ποιος είναι αυτός; Εάν το θέμα είναι τελικά παραταξιακό, τότε νομίζω ότι οι συζητήσεις που κάνουμε εδώ δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα. Ελπίζω να μην είναι έτσι.

Δὲν μιλῶ ἐκ μέρους τους, οὕτε εἶμαι ἐπίσημος ἀντιπρόσωπός τους.

ΟΜΩΣ. Δὲν θεωρῶ προβληματικὴ μιὰ κριτικὴ στάση ἀπέναντι στὰ πράγματα. Εἰδικά ὅταν ἡ τελευταία ἐκπορεύεται ἀπὸ τὴν ἀποδοχὴ τῆς προφορικῆς παράδοσης σὲ συνδυασμὸ μὲ θεωρητικὴ προσέγγιση καὶ τὴν χρήση τεχνολογίας, ὅπως προσπαθεῖ νὰ κάνει ὁ Συμεωνίδης.

Ἡ μαχητικὴ στάση τῶν Ὑπερμάχων, ἀπ᾿ ὅσο γνωρίζω καὶ καταλαβαίνω, στρέφεται ἐνάντια σὲ ὅσους μὲ ἀξιωματικὸ τρόπο ἐπιδιώκουν τὴν δημιουργία μιᾶς δῆθεν παράδοσης, προκειμένου νὰ προσδώσουν γνησιότητα σὲ παρθενογέννητες θεωρίες, προϊόντα μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς μὲ ἄλλες ἐπιδιώξεις. Καὶ ὅταν μάλιστα οἱ παραπάνω θεωρίες ἐπιδιώκουν νὰ ἐμπλακοῦν καὶ στὰ παίγνια ἐξουσίας καὶ παποκαισαρικῆς διαπλοκῆς, προκειμένου νὰ ἐξσφαλίσουν στήριξη, ἔ, τότε τὰ πράγματα πολώνονται.

Ἐχθροὶ στὴν ψαλτικὴ δὲν ὑπάρχουν, μόνο νεόκοποι ἐγωϊστὲς καὶ «ἐλέῳ Θεοῦ» καὶ κατὰ «θείαν ἀποκάλυψιν αὐτοῦ» φιλόδοξοι πουριτανοὶ ἀναζητητές ἤ καὶ «ἐφευρέτες» μιᾶς «ἀποκεκαθαρμένης παράδοσης» ποὺ μᾶλλον θυμίζει Μεγάλη Ἰδέα στὰ χειρότερά της μὲ τὰ γνωστὰ ὀλέθρια ἀποτελέσματα.
 
Σε εμένα πάλι, αγαπητέ Δομέστικε, ως καλόπιστο παρατηρητή, γεννάται μια απορία. Οι Υπέρμαχοι ως σύλλογος και ως ιδεολογικό ρεύμα αποδέχονται τις νέες θεωρήσεις του κ. Συμεωνίδη και την απόρριψη των πορισμάτων της Επιτροπής; Εάν ναι, τότε πρόκειται για ιστορική εξέλιξη, την οποία θα παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον. Εάν όχι, τι είναι αυτό που τους ενώνει; Ο "κοινός εχθρός"; Και ποιος είναι αυτός; Εάν το θέμα είναι τελικά παραταξιακό, τότε νομίζω ότι οι συζητήσεις που κάνουμε εδώ δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα. Ελπίζω να μην είναι έτσι.

Ἀγαπητέ κ. Μακρῆ,
Παίρνω τὸ θάρρος νὰ ἀπαντήσω ἐγώ, γιατὶ σὲ ἐμένα ἀναφέρεστε.

Οἱ "Ὑπέρμαχοι" ἐξ ὅσων γνωρίζω κὰι μὲ τήν ἀλλαγή Προέδρου ποὺ ἔγινε στὴν τελευταία Συνεδρίαση τήν ὁποία καὶ παρακολούθησα, ἔχουν σὰν στόχο νὰ ἀποτινάξουν, τρόπον τινά, τὸν χαρακτηρισμό τοῦ "ἰδεολογικού ρεύματος" καὶ νὰ ἀποτελέσουν ἕνα σύλλογο γιὰ διάδοση καὶ μελέτη τῆς παράδοσης. Δηλαδή, νὰ σταματήσῃ νὰ ὑφίσταται αὐτὸ πού ὀνομάζετε "ἐχθρός", μὲ τήν ἔννοια ποὺ ἔχει ἡ λέξη ἀπὸ μόνη της.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, διὰ τὶς δικὲς μου τοποθετήσεις δύσκολα θὰ συμφωνοῦσα στὸν χαρακτηρισμό "νέες θεωρήσεις", καθώς οἱ μέχρι τώρα εἰσηγήσεις καὶ τοποθετήσεις μου, κινοῦνται στά πλάισια τῆς θεωρίας τῆς νέας μεθόδου τῶν τριῶν καὶ στηρίζονται ἐν πολλοῖς στὸν Χρύσανθο. Καὶ γνωρίζετε, ὄτι ἡ ίσχύουσα θεωρία τῆς μουσικῆς μας, ἀναγνωρίζει τὸ ἔργο τῶν τριῶν ἰσότιμα μὲ αὐτὸ τῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁπότε ἄν πᾶς 100% μὲ τὴν Ἐπιτροπή, ὑπάρχει σύγκρουση σὲ κάποια ζητήματα μὲ τὸν Χρύσανθο (ὅμοια διφωνία, μεγέθη τονιαίων διαστημάτων κ.λ.π.) καὶ φυσικά ἰσχύει καὶ τὸ ἀντίστροφο. Τώρα, ἄν μελλοντικὰ οἱ παρατηρήσεις μου γιὰ τὰ τρίχορδα καὶ τὶς διφωνικές θεωρήσεις, μὲ ὁδηγήσουν στὴν διατύπωση ἤ τὴν συγγραφή κάποιου ἄρθρου ἤ ἐγχειριδίου με "νέες θεωρήσεις", ἴσως νὰ ὑπάρξῃ κάποιου εἴδους σύγκρουση μὲ τίς καθαρά παραδοσιακές τοποθετήσεις.

Ὅσον ἀφορᾶ δὲ τὶς δικὲς μου τοποθετήσεις, δὲν θὰ ἔλεγα πώς παρακινήθηκαν ἤ εἶχαν σὰν στόχο τους, ἐπίσης, κάποιον "ἐχθρό". Ἐλπίζω νὰ λύθηκε κάπως, ἡ ἀπορία σας.
π. Συμεών;103051 said:
Ἀγαπητὲ Χάρη, ἀναφέρεσαι σὲ ἠχογραφήσεις τοῦ Θωμαΐδη. Ποῦ μποροῦμε νὰ τὶς βροῦμε;
Εὐχαριστῶ

Ἰδού

 

Attachments

  • Thwmaidis_AnastasewsHmera.mp3
    7.1 MB · Views: 37
  • Thwmaidis_MystirionXenon.mp3
    6.6 MB · Views: 30
  • Thwmaidis_Xristos Gennatai.mp3
    6.6 MB · Views: 23
Last edited:
Σε ηλεκτρονική μορφή: http://www.myripnoon.gr/ypermaxo.htm

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το περιοδικό Η Φωνή των Υπερμάχων διότι αμέσως έψαξα κάτι και το βρήκα, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Μιλώ σχετικά με ένα λάθος που έκανα μόλις τώρα στο θέμα με τα απηχήματα και πολύ καλά ο κ. Γιαννόπουλος μου το υπέδειξε και τον ευχαριστώ πολύ.

Το πελαστικό και το γορθμικό σημείο δε γράφονται όπου κι όπου (όπως έκανα εγώ για παράδειγμα). Αλλά όπως μόλις τώρα διάβασα στο περιοδικό Η Φωνή των Υπερμάχων το πελαστικόν γράφεται με το ε και το αι, ενώ το γορθμικόν με τα υπόλοιπα φωνήεντα και διφθόγγους.
Συγκεκριμένα μιλώ για το φύλλο 10 που βρίσκεται εδώ: http://www.myripnoon.gr/books/10-ypermaxo.pdf στη σελίδα 7.

Σε ευχαριστώ για το σύνδεσμο αυτό Παναγιώτη.
 

Αρχικό μήνυμα απο π. Συμεών
Ἀγαπητὲ Χάρη, ἀναφέρεσαι σὲ ἠχογραφήσεις τοῦ Θωμαΐδη. Ποῦ μποροῦμε νὰ τὶς βροῦμε;
Εὐχαριστῶ

Ἰδού

Συνημμένα Αρχεία
mp3.gif
Thwmaidis_AnastasewsHmera.mp3
mp3.gif
Thwmaidis_MystirionXenon.mp3
mp3.gif
Thwmaidis_Xristos Gennatai.mp3

Νὰ διορθώσω, πώς τὸ τρίτο συνημμένο (Χριστὸς Γεννᾶται), εἶναι ἀπὸ τὸν Σεραφείμ Γεροθεοδώρου.

Χάρης
 

Οἱ "Ὑπέρμαχοι" ἐξ ὅσων γνωρίζω κὰι μὲ τήν ἀλλαγή Προέδρου ποὺ ἔγινε στὴν τελευταία Συνεδρίαση τήν ὁποία καὶ παρακολούθησα, ἔχουν σὰν στόχο νὰ ἀποτινάξουν, τρόπον τινά, τὸν χαρακτηρισμό τοῦ "ἰδεολογικού ρεύματος" καὶ νὰ ἀποτελέσουν ἕνα σύλλογο γιὰ διάδοση καὶ μελέτη τῆς παράδοσης. Δηλαδή, νὰ σταματήσῃ νὰ ὑφίσταται αὐτὸ πού ὀνομάζετε "ἐχθρός", μὲ τήν ἔννοια ποὺ ἔχει ἡ λέξη ἀπὸ μόνη της.

Αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική είδηση (πιο σημαντική ίσως κι από αυτήν που υπαινίχθηκε ο κ. Μακρής) και εύχομαι να αποδειχτεί στην πράξη. Καλή θητεία κι από αυτό το πόστο, Χάρη!
 
Γιώργος Μ.;103064 said:
Αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική είδηση (πιο σημαντική ίσως κι από αυτήν που υπαινίχθηκε ο κ. Μακρής) και εύχομαι να αποδειχτεί στην πράξη. Καλή θητεία κι από αυτό το πόστο, Χάρη!
Εὐχαριστῶ Γιῶργο, ἀλλὰ νὰ διευκρινίσω πώς δὲν ἔχω (ἠθελημένα) ἀναλάβει κάποιο πόστο στοὺς «Ὑπέρμαχους».

Ἐάν ἀναφέρεσαι στήν συμμετοχή μου στὴν Ἐπιτροπή διαδικτύου, πρόκειται ἁπλᾶ γιὰ μιὰ φιλική βοήθεια, πού ἔχει νὰ κάνῃ μέ διαδικτυακές γνωστοποιήσεις γύρω ἀπὸ τό περιοδικό καὶ διάφορες συναντήσεις, ἡμερίδες, ἐκδηλώσεις κ.λ.π.

Χάρης
 
Νὰ διορθώσω, πώς τὸ τρίτο συνημμένο (Χριστὸς Γεννᾶται), εἶναι ἀπὸ τὸν Σεραφείμ Γεροθεοδώρου.
Πάντως μοιάζουν καταπληκτικὰ οἱ φωνές τους. Εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως.
Τὸ κείμενο τοῦ Doucoudray ὑπάρχει μεταφρασμένο;
 
Αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική είδηση (πιο σημαντική ίσως κι από αυτήν που υπαινίχθηκε ο κ. Μακρής) και εύχομαι να αποδειχτεί στην πράξη.

μακάρι, αλλά.....
 
Το πελαστικό και το γορθμικό σημείο δε γράφονται όπου κι όπου (όπως έκανα εγώ για παράδειγμα). Αλλά όπως μόλις τώρα διάβασα στο περιοδικό Η Φωνή των Υπερμάχων το πελαστικόν γράφεται με το ε και το αι, ενώ το γορθμικόν με τα υπόλοιπα φωνήεντα και διφθόγγους.

Μολονότι θα είμαι ελαφρώς off-topic, λέω να το αναφέρω, προς κοινήν ωφέλειαν (δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε).
Οι ονομασίες "γορθμικόν" και "πελαστικόν" επινοήθηκαν τον 19ο αιώνα, συνδέοντας αυτά τα σημάδια (τελείως εσφαλμένα) με τη θέση "γορθμός", που περιλαμβάνεται στο Μέγα Ίσον του Κουκουζέλη, και το σημάδι της παλαιάς γραφής "πελαστόν" [ή τη θέση "διπλοπέλαστον" του Μεγάλου Ίσου] αντίστοιχα.
Στην πραγματικότητα προέρχονται απλώς από το γράμμα "ν", το μεν "πελαστικόν" (που το βρίσκουμε και ως μαρτυρικό σημείο) από το κεφαλαίο, με στρογγύλεμα των γωνιών και περιστροφή προς τα δεξιά, το δε "γορθμικόν" από ένωση του μικρού "ν" με το έψιλον (γι' αυτό γράφεται πάντα με το ε ή το ισοδύναμο αι). [Στο άρθρο των "Υπερμάχων" οι ονομασίες αναφέρονται εκ παραδρομής αντίστροφα]. Στις έντυπες μορφές τους είναι βέβαια δύσκολο να φανταστεί κανείς την καταγωγή τους, όπως είναι π.χ. δύσκολο να φανταστεί την προέλευση του μαρτυρικού σημείου του β΄ ήχου από το βυζαντινό "β".
 
Last edited by a moderator:
Η επιστήμονική μελέτη αρχίζει απο την πρόταση κάποιας υπόθεσης.

Εφ όσον η υπόθεση τίθεται σε μετρήσεις, σε ιστορικό έλεγχο, σε μαρτυρίες γραπτές και προφορικές κυρίων φορέων που συμβίωσαν τις ιστορικές ρυθμήσεις και μεταρρυθμίσεις, είτε θα υποστηριχθεί ή θα απορριφθεί.

Οι Υπέρμαχοι δεν έιναι σώμα δογματιστών. Οι όροι ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ερμηνεύονται με ΣΑΦΗ γλωσσολογικό τρόπο.

Οι μελέτες των μελών των Υπερμάχων μπορεί σε μερικά θέματα να μήν υποστηρίζουν κάποιο ιστορικό ή μουσικό δόγμα που επικρατέι. Δεν θα κρυφτούν. Οι μελέτες θα παρουσιαστούν για προβληματισμό και για πιθανή αλλαγή σκέψεως.

Σε άλλα σημεία, οι μελέτες των μελών των Υπερμάχων μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση με νέες τάσεις και νέα ρεύματα θεωριών και ψαλτικής τεχνικής. Και αυτά δεν θα κρυφτούν. Τα κήβδιλα, η ψευδεπιστήμη, οι αποκλεισμοί απο την παράδοση την κοινή λογική και την αντικειμενική επιστήμη, ΟΛΑ θα παρουσιάζονται.

Ως ενεργοί ΨΑΛΤΕΣ σε αναλόγια, οι ως δάσκαλοι, όλοι έχουμε και ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ στο ΣΕΒΑΣ των κανόνων και των διατάξεων της τοπικής μας εκκλησίας.

Εύχομαι να καθησυχαστούν οι επιφυλλάξεις μερικών.

Πρώτα η ΠΑΡΑΔΟΣΗ, Δεύτερον η ΙΣΤΟΡΙΑ, Τρίτον η ΕΠΙΣΤΗΜΗ και τέταρτον το ΣΕΒΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ και τους ΚΑΝΟΝΕΣ της.

ΝΓ
(μέλος της επιτροπής του αποδήμου Ελληνισμού των Υπερμάχων)
 
Back
Top