Η Ευχή του Αγίου Φωτός

john76

Νέο μέλος
Ο Πατριάρχης κρατώντας τις δύο (πολυσώματες) σβηστές λαμπάδες, εισέρχεται στο αγ. Κουβούκλιο και κλείνεται στον Πανάγιο Τάφο. Εκεί, ως γρά*φει ο Κάλ. Μηλιαράς, «κλίνας τά γόνατα μετά φόβου καί κατανύξεως ἀναγινώσκει τήν ἀκόλουθον εὐχήν». (Την παραθέτω ολόκληρη στο κάτωθι συνημμένο αρχείο και ακριβώς ως έχει στην Νέα Σιών, το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του Πατριαρχείου Ιεροσολύ*μων, τόμ. ΞΒ', 1967 σελ. 235, δηλαδή στη μελέτη για το άγιο φῶς του Καλ. Μηλιαρά).
 

Attachments

  • Η ΔΕΗΤΙΚΗ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ.doc
    39.5 KB · Views: 181
Back
Top