Η Ακολουθία του Ευχελαίου στο Βαρβερινό Ευχολόγιο 336 και το Ευχολόγιο του J. Goar, Γεωργίου Φίλια

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Ἡ μεγάλη συναπτή, κατὰ τὸν Βαρβερινὸ κώδικα 336, τὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο εὐχολόγιο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 788-800, ἔκδ. S. Parenti – E. Velkovska L’ Eucologio Barberini gr. 336 (2000) σ. 248.
 

Attachments

#3
Ἡ μεγάλη συναπτή, κατὰ τὸν Βαρβερινὸ κώδικα 336, τὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο εὐχολόγιο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 788-800, ἔκδ. S. Parenti – E. Velkovska L’ Eucologio Barberini gr. 336 (2000) σ. 248.
Ὑπάρχει ἡ ἔκδοσις τοῦ 2011 (βελτιωμένη). Σᾶς συνιστῶ θερμότατα γιὰ ὅποιες παραπομπὲς τῶν κειμένων νὰ τὴν προτιμᾶτε.
 
Top