Ηχογραφήσεις από το "Μουσικόν Απάνθισμα" του Ιωάννου Γ. Ζωγράφου-Κέϊβελη

lavtaci

Μέλος
Αγαπητοί παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους από ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος Intermusig, και αφορούν σε μουσικά έργα τα οποία εμπεριέχονται στη Συλλογή Μελών Εξωτερικής Μουσικής του Ζωγράφου Κέιβελη, "Μουσικόν Απάνθισμα" (Κων/λη 1872). Τα μέλη, τα οποία ηχογραφούνται για πρώτη φορά, αποτελούν έργα του Ρωμηού Σταυράκη Χανεντέ και του Αρμένιου Nikoğos Ağa Hanende. Το τελευταίο δε κομμάτι εκτελέστηκε κατ' αντιπαραβολή τόσο από τη Συλλογή του Κέιβελη όσο και από την αντίστοιχη του Muallim İsmail Hakki Bey (Cüneyt Kosal TRT), όπου παραδίδεται στο όνομα του Süleyman Paşa.
Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον φέρει το Ραστ Γκαζέλ (φωνητική "αυτοσχεδιαστική" φόρμα), όπου ο Κέιβελης το καταγράφει σε Παρασημαντική, ενώ οι στίχοι του δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακόμη ένας Πολυχρονισμός στον Σουλτάνο.
Συνημμένα θα βρείτε και τα μουσικά κείμενα.
Καλή ακρόαση και κάθε καλό!

Νίκος Ανδρίκος
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


 

Attachments

  • IM-KV72-002_byz.pdf
    73.1 KB · Views: 15
  • IM-KV72-017_byz.pdf
    37.1 KB · Views: 10
  • IM-KV72-026_byz (1).pdf
    59.1 KB · Views: 8
Top