Ηλία Ν. Φραγκάκη - Εγκόλπιον Ιεροψάλτου - Μουσικόν Κυριακοδρόμιον – Ήχος Δ΄

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν πλαγίων ἤχων καί τοῦ πρώτου ἤχου, ὁ ἀγαπητός Ἠλίας συνεχίζει τήν ἐκδοτική του προσπάθεια.
Παρουσιάζεται ὁ τέταρτος ἦχος.
Γιά τήν προμήθεια:
Ἠλίας Ν. Φραγκάκης
Κισσάμου 74-76
173 42 Ἅγιος Δημήτριος
τηλ. 210 9848714 - 6984608988​
 

Attachments

Top