Ζωντανές ηχογραφήσεις από τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στον ιερό ναό αγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας - Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012

dim.laskos

Λάσκος Δημήτριος
Ζωντανές ηχογραφήσεις από τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της ιεράς μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων στον Μητροπολιτικό ιερό ναό αγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας. Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012.


α) "Χριστός, εν πόλει Βηθλεέμ βρεφουργείται".
Οι ειρμοί της α΄, ε΄, η΄ και θ΄ ωδής των προεορτίων ιαμβικών Καταβασιών (ανωνύμως φερόμενες, ι΄-ια΄ αιώνος). Μέλος αργό ειρμολογικό Πέτρου Γλυκέως του Μπερεκέτη (α’ τέταρτο ιη' αι.) και εξήγηση Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ήχος α΄ Ανανες.

β) «Των νομικών διδαγμάτων ο σύλλογος».

Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, υπό Γεωργίου του Ραιδεστηνού, Πρωτοψάλτου της Μεγάλης Εκκλησίας (+1889). Μέλος του νέου στιχηραρίου με καλλωπισμούς και παρεμβολή θέσεων – δάνεια εκ του παλαιού αργού στιχηραρικού είδους μελοποιίας. Ήχος πλ. Δ’ Νεαγιε.
 

Attachments

 • 1 Οι Ειρμοί.mp3
  7.3 MB · Views: 63
 • 2 Των νομικών διδαγμάτων ο σύλλογος_Γ Ραιδεστηνού.mp3
  5.4 MB · Views: 55

dim.laskos

Λάσκος Δημήτριος
1) «Σπηλαίω παρώκησας, Χριστέ ο Θεός».
Το Και Νύν των αποστίχων του Εσπερινού των Χριστουγέννων. Μέλος του παλαιού – αργού – Στιχηραρίου μετά καλλωπισμών, υπό Γερμανού αρχιερέως Νέων Πατρών. Ήχος δ’ στιχηραρικός, Άγια.

2) «Οίκος Λευί, ευλογήσατε τον Κύριον».
Στίχος από τον πολυέλεο Δούλοι, Κύριον με παρεμβαλλόμενο εξωψαλμικό κείμενο ("Εμμανουήλ παιδίον, κατά το γεγραμμένον, μεθ’ υμών γενού, ο Θεός των απάντων, τους ψάλλοντάς Σοι συνετώς, Αλληλούια") αρμόδιο για την εορτή των Χριστουγέννων. Μέλος αργό παπαδικό, Μπαλασίου ιερέως, και νομοφύλακος της Μεγάλης Εκκλησίας (β’ μισό ιζ’ αι.). Ήχος α’ Ανανες.
 

Attachments

 • 8 Σπηλαίω παρώκησας.mp3
  7.6 MB · Views: 34
 • 9 Οίκος Λευί.mp3
  8.1 MB · Views: 30

dim.laskos

Λάσκος Δημήτριος
1) Από την ακολουθία του Εσπερινού των Χριστουγέννων, το τροπάριο της προφητείας Λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιον μετά των στίχων αυτού, ψαλλόμενο κατά τον καθ’ υπακοήν τρόπο ψαλμωδήσεως. Ήχος πλ. Β’.

2) Το έτερο τροπάριο Ανέτειλας Χριστέ εκ Παρθένου, ομοιοτρόπως ψαλλόμενο (καθ’ υπακοήν). Ήχος ο αυτός.

Ο «καθ’ υπακοήν» ήταν ο κοινότερος τρόπος ψαλμωδήσεως κατά τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, μαζί με τον (γνωστότερο σε μας και επιβιώσαντα μέχρι σήμερα) αντιφωνικό τρόπο (που προϋποθέτει την ύπαρξη δύο χορών, αλλόντων εκ περιτροπής). Κατά τον καθ’ υπακοήν τρόπο, ο κορυφαίος του χορού έψαλλε ένα ψαλμικό στίχο και ο λαός απαντούσε με μια παρεμβαλλόμενη φράση.
Ως παράδειγμα αυτού του τρόπου από την σύγχρονη λατρευτική πράξη αναφέρεται ο ύμνος των Τριών Παίδων που ψάλλεται στην Λειτουργία του Μεγ. Σαββάτου με ακροστίχιο την φράση «Τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας».
 

Attachments

 • 5 Λαθών ετέχθης.mp3
  3.9 MB · Views: 32
 • 7 Ανέτειλας Χριστέ.mp3
  3.7 MB · Views: 21

O_Asxetos

Νέο μέλος
1) «Σπηλαίω παρώκησας, Χριστέ ο Θεός».
Το Και Νύν των αποστίχων του Εσπερινού των Χριστουγέννων. Μέλος του παλαιού – αργού – Στιχηραρίου μετά καλλωπισμών, υπό Γερμανού αρχιερέως Νέων Πατρών. Ήχος δ’ στιχηραρικός, Άγια.

2) «Οίκος Λευί, ευλογήσατε τον Κύριον».
Στίχος από τον πολυέλεο Δούλοι, Κύριον με παρεμβαλλόμενο εξωψαλμικό κείμενο ("Εμμανουήλ παιδίον, κατά το γεγραμμένον, μεθ’ υμών γενού, ο Θεός των απάντων, τους ψάλλοντάς Σοι συνετώς, Αλληλούια") αρμόδιο για την εορτή των Χριστουγέννων. Μέλος αργό παπαδικό, Μπαλασίου ιερέως, και νομοφύλακος της Μεγάλης Εκκλησίας (β’ μισό ιζ’ αι.). Ήχος α’ Ανανες.
Χριστός Ανέστη,
μήπως γνωρίζετε πού θα μπορούσα να βρω παρτιτούρα του "Σπηλείω παρώκησας, Χριστέ ο Θεός" που ακούμε σε αυτή την ηχογράφηση (εννοώ αν υπάρχει σε έντυπη μορφή σε κάποιο βιβλίο);

Σας ευχαριστώ πολύ.
 
Top