[Ανακοίνωση] Εὑρετήριον Τροπαρίων τοῦ Μηναίου

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#1
Κατ'ἀρχήν δι΄ἰδίαν χρῆσιν, ἔχω καταχωρήσει τούς τίτλους ἄνω τῶν
1000 τροπαρίων τοῦ Μηναίου, κατά σειράν ἀλφαβητικήν καί χρονολογικήν,
βάσει τῶν περιεχομένων μερικῶν γνωστῶν μουσικῶν βιβλίων.
Σκοπός εἶναι ἡ ἄμεσος εὕρεσις τῶν ἰδίων (ἤ σχεδόν ἰδίων) τροπαρίων
ἀπό ἄλλην ἡμερομηνίαν/ἑορτήν.

Παράδειγμα ἐκ τοῦ Εὑρετηρίου:
11-Ιαν ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΩΝ ΤΑ ΠΛΗΘΗ ΠΛ. Δ΄
17-Ιαν ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΩΝ ΤΑ ΠΛΗΘΗ ΠΛ. Δ΄
21-Ιαν ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΩΝ ΤΑ ΠΛΗΘΗ ΠΛ. Δ΄
28-Σεπ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΩΝ ΤΑ ΠΛΗΘΗ ΠΛ. Δ΄
5-Δεκ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΩΝ ΤΑ ΠΛΗΘΗ ΠΛ. Δ΄
κτλ
κτλ
Τά ἀνωτέρω ἔχουν μικροδιαφοράς,
κυρίως εἰς τό ὄνομα τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου καί ἡ παρτιτούρα μας
συνήθως προσορμόζεται ἄνευ δυσκολίας.
Τό Εὑρετήριον εἶναι εἰς τήν 1ην ἔκδοσιν,
δέν εἶναι πλῆρες καί ἴσως ἔχει καί λάθη.
Μέ τά σχόλια τῶν μελῶν σίγουρα θά βελτιωθῆ.

Ἡ ἑκάστοτε τελευταία ἔκδοσις τοῦ Εὑρετηρίου
διατίθεται εἰς τό:
http://bzquality.wordpress.com/ , τμῆμα: Documents
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἐντασσόταν καὶ ἐδῶ τὸ pdf τῶν Μηναίων, ποὺ ἔχει τὴν ἐντολή: εὕρεση.
 
Last edited:
Top