Εὐχὴ ἐνάτης ᾠδῆς πρὸς τὸν βασιλέα

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Πρὶν ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τῆς βασιλικῆς ἀκολουθίας (β’ ἥμισυ ια’ αἰ.), ἐντοπίζεται βασιλικὴ εὐχητικὴ ἀποστροφὴ ἐνάτης ᾠδῆς κανόνων, ἡ ὁποῖα στιχολογεῖται μὲ τοὺς στίχους τῆς ᾠδῆς τοῦ Ζαχαρία «...σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς...τοῦ δοῦναι ἡμῖν ἀφόβως, ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας...τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης».
 

Attachments

  • ΕΥΧΗ ΕΝΑΤΗΣ ῼΔΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ.docx
    19.5 KB · Views: 17
Top