"Εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκον Σου..."

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
Σε ήχο Α΄& μέλος του παπά -Γιώργη Ρήγα, ακούμε το προοίμιον των Αγρυπνιών, "εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκον Σου...":


"Εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκον σου, προσκυνήσω πρὸς Ναὸν ἅγιόν σου, ἐν φόβῳ σου Κύριε".
 
Back
Top