"Εύλαλα τα χείλη των ευσεβών..."

#1
Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως, αείμνηστο Αθ. Καραμάνη, ακούμε το Μεγαλυνάριον, "Εύλαλα τὰ χείλη τῶν ευσεβῶν...""Εύλαλα τα χείλη των ευσεβών, των καταφιλούντων τὴν εἰκόνα σου τὴν σεπτήν, τὴν ἱστορηθεῖσαν, ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου, Λουκᾶ ἱερωτάτου, τὴν Ὁδηγήτριαν".
 
Top