Ευχολόγιον Ρώμης, 1754

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής


Ίσως είναι η πρώτη έκδοση λειτουργικού βιβλίου που συναντάμε να έγινε στη Ρώμη και δεν είναι ουνιτική (ή τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν είναι).
Εἶναι δυνατόν νά μήν εἶναι; Διάβασε καί μόνον τόν πρόλογο στήν ἀρχή (δηλ. στό τέλος —σημ.: μπορεῖ νά τό ἀντιστρέψει κάποιος;—) περί μνημονεύσεως, περί «πατριαρχῶν» μόνον «καθολικῶν», περί «σχισματικῶν» καί «αἱρετικῶν», ἀκόμη καί περί εὐχελαίου...

Ὄντως τό περιεχόμενο μπορεῖ νά μήν «πάσχει» σέ κάτι. Δέν τό εἶδα ὅμως.


 
Top