Ευχή σε Αγρυπνία για την αντιμετώπιση της κρίσης

George

Ιεροψάλτης
#1
Ευχή σε Αγρυπνία για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Αυτή η ευχή διαβάστηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Παντελεήμον σε Αγρυπνία που τελέστηκε την 30 Σεπτεμβρίου 2011.
Την συγκεκριμένη βραδυά τελέστηκαν Αγρυπνίες σε σχεδόν όλους τους Ναούς της Μητροπόλεως μας.

Η Ευχή αυτή γράφτηκε για τον σκοπό αυτόν από τον Στυλιανό Μακρῆ, Δρος Θ., Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
 

Attachments

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#2
Ἀπογοητευτικὴ ὡς σύνθεση καὶ περιεχόμενο.

Ἡ δὲ ἀναφορὰ στοὺς κερδοσκόπους ... ἄστα νὰ πᾶνε.

Νὰ μὴ σχολιάσω χειρότερα καὶ τὴν συνομοσιολογικὴ ἀναφορὰ σὲ ὅσους κυνηγᾶνε τὸ γένος μας. Ἀπαράδεκτα πράγματα. Καλύτερα νὰ ἔγραφε ενα ἀνάθεμα σὲ ὅλους μας γιὰ τὴν ψῆφο ποὺ ρίχνουμε ἑδῶ καὶ τριάντα χρόνια στὰ ἴδια ἀποτυχημένα ἄτομα.

Ἀλλὰ πὼς νὰ τὸ γράψει ὁ συντάκτης; Εἶναι εὐκολότερο νὰ τὰ ρίχνουμε στοὺς «ἄλλους» παρὰ στὸν ἑαυτό μας. Μᾶς φταῖνε πάντα οἱ «ἄλλοι» εἴτε τοὺς ὀνομάζουμε σιωνιστές, κερδοσκόπους, οἰκουμενιστές, παπικοὺς καὶ δὲν συμμαζεύεται. Πὼς νὰ κυττάξουμε τὴν παλουκάρα ποὺ ξεπροβάλει ἀπὸ τὸ μάτι μας;

Πλήρης ἔλλειψη ἀρετῆς ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο κείμενο.

Καλύτερα νὰ βρεῖ ἄλλο χόμπυ ὁ συντάκτης της.
 
Last edited:
E

emakris

Guest
#3
Και όμως, στην πρώτη σελίδα καλά το ξεκινάει, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, όπως εκείνο το περί "πτωχής (πλην τιμίας:D) Ελλάδος". Ορισμένα σημεία μάλιστα είναι ιδιαιτέρως επιτυχή, όπως το "ἀλλ’ ἡμεῖς τὸν νοῦν ἐσκοτίσθημεν τῇ τῶν ἀργυρίων θαμβώσει, ἄρχοντες καὶ λαὸς προκόπτοντες ἐπὶ τὸ χεῖρον". Καλύτερα δεν θα μπορούσε να περιγράψει κανείς τη φούσκα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την παράλληλη κρίση αξιών.
Στη δεύτερη σελίδα όμως... άστο καλύτερα...
 

Παπαθεοδώρου Ελένη

π. Στυλιανὸς Μακρῆς
#4
Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν πρόκληση νὰ ἀπαντήσω στὰ καυστικὰ σχόλιά σας.
α) εἰσάκουσον τῆς φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἀναξίων οἰκετῶν Σου β) ἐκρύψαμεν γὰρ ὡς δοῦλοι πονηροὶ τὸ τάλαντον τῆς σωφροσύνης, γ) ἐξαγοραζόμενοι ματαίως τὸν καιρὸν τῆς θειας Οἰκονομίας Σου, δ) ἀτάκτως περιπατοῦντες καὶ περιεργαζόμενοι, ε) καθάπερ ὁ ἄφρων ἐκεῖνος πλούσιος ἐπὶ τῇ τρυφῇ τῶν ὑλικῶν ἀπολαύσεων ἠλπίσαμεν, στ) μὴ συνιέντες τοῦ...παραγγέλματος «ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα». ζ) πάντες ἐξεκλίναμεν τῆς ὁδοῦ Σου, ἅμα ἠχρειώθημεν, οὐκ ἔστιν ἀληθῶς ὁ ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός, η) οὐκ ἔστι φόβος Σοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, διὰ τοῦτο καὶ πολλαὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν, θ) ἀλλ’ ἡμεῖς τὸν νοῦν ἐσκοτίσθημεν τῇ τῶν ἀργυρίων θαμβώσει, ἄρχοντες καὶ λαὸς προκόπτοντες ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι· ι) Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν, ἀπέστημεν τῶν ἐντολῶν Σου. ια) Σπλαχνίσθητι οὖν ἐφ’ ἡμῖν τοῖς ἀσώτοις, τοῖς διασκορπίσασιν καὶ δαπανήσασι τὴν τῆς πολιτείας οὐσίαν, ιβ) ἁμαρτίας ἀγνοίας ἡμῶν μὴ μνησθῇς καὶ ιγ) ἴδε τὴν ταπείνωσιν τῆς πτωχῆς Ἑλλάδος... βοώσης...ὅτι «Τὴν ἁμαρτίαν μου ἐγνώρισα καὶ τὴν ἀνομίαν μου οὐκ ἐκάλυψα».
Ἐδῶ λοιπόν, ἀγαπητέ κύριε domesticus, βρίσκετε μετάθεση εὐθυνῶν καὶ ἀδυναμία διάκρισης τῆς "παλουκάρας" μας; Σᾶς ἐνόχλησε τόσο ἡ ἀναφορὰ στοὺς κερδοσκόπους; Ἀμφισβητεῖτε τὴν ἀσχέτως θετικοῦ ἢ ἀρνητικοῦ ἀποτελέσματος παρουσία τους στὰ οἰκονομικὰ πράγματα τῆς χώρας; Φαντάζομαι δὲν εἴσαστε ἕνας ἀπ' αὐτούς...
π. Στυλιανός
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#5
Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν πρόκληση νὰ ἀπαντήσω στὰ καυστικὰ σχόλιά σας.
α) εἰσάκουσον τῆς φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἀναξίων οἰκετῶν Σου β) ἐκρύψαμεν γὰρ ὡς δοῦλοι πονηροὶ τὸ τάλαντον τῆς σωφροσύνης, γ) ἐξαγοραζόμενοι ματαίως τὸν καιρὸν τῆς θειας Οἰκονομίας Σου, δ) ἀτάκτως περιπατοῦντες καὶ περιεργαζόμενοι, ε) καθάπερ ὁ ἄφρων ἐκεῖνος πλούσιος ἐπὶ τῇ τρυφῇ τῶν ὑλικῶν ἀπολαύσεων ἠλπίσαμεν, στ) μὴ συνιέντες τοῦ...παραγγέλματος «ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα». ζ) πάντες ἐξεκλίναμεν τῆς ὁδοῦ Σου, ἅμα ἠχρειώθημεν, οὐκ ἔστιν ἀληθῶς ὁ ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός, η) οὐκ ἔστι φόβος Σοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, διὰ τοῦτο καὶ πολλαὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν, θ) ἀλλ’ ἡμεῖς τὸν νοῦν ἐσκοτίσθημεν τῇ τῶν ἀργυρίων θαμβώσει, ἄρχοντες καὶ λαὸς προκόπτοντες ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι· ι) Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν, ἀπέστημεν τῶν ἐντολῶν Σου. ια) Σπλαχνίσθητι οὖν ἐφ’ ἡμῖν τοῖς ἀσώτοις, τοῖς διασκορπίσασιν καὶ δαπανήσασι τὴν τῆς πολιτείας οὐσίαν, ιβ) ἁμαρτίας ἀγνοίας ἡμῶν μὴ μνησθῇς καὶ ιγ) ἴδε τὴν ταπείνωσιν τῆς πτωχῆς Ἑλλάδος... βοώσης...ὅτι «Τὴν ἁμαρτίαν μου ἐγνώρισα καὶ τὴν ἀνομίαν μου οὐκ ἐκάλυψα».
Ἐδῶ λοιπόν, ἀγαπητέ κύριε domesticus, βρίσκετε μετάθεση εὐθυνῶν καὶ ἀδυναμία διάκρισης τῆς "παλουκάρας" μας; Σᾶς ἐνόχλησε τόσο ἡ ἀναφορὰ στοὺς κερδοσκόπους; Ἀμφισβητεῖτε τὴν ἀσχέτως θετικοῦ ἢ ἀρνητικοῦ ἀποτελέσματος παρουσία τους στὰ οἰκονομικὰ πράγματα τῆς χώρας; Φαντάζομαι δὲν εἴσαστε ἕνας ἀπ' αὐτούς...
π. Στυλιανός

Κείμενα ποὺ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἑντὸς τῆς λατρείας καλὸ εἶναι νὰ ἀποφεύγουν πολιτικὲς ἀναφορὲς. Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία προσ-εύχεται γιὰ τὴ σωτηρία ΟΛΩΝ, ἀκόμη καὶ τῶν κερδοσκόπων. Ἑκτὸς κι ἄν στὴν ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία πρυτανεύουν πλέον νέα ἤθη καὶ ἔθιμα ...

 
Top