Ευλόγησις διά Σταυρού υπό Ιερέως.

Δεν ξέρω εάν έχει συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα παλαιότερα στο Ψαλτολογιο, όμως θα ήθελα να ρωτήσω εάν επιτρέπεται ο Ιερέας να ευλογεί διά του Σταυρού. Βλέπουμε μερικοί Ιερείς να ευλογούν στην απόλυση της Θείας Λειτουργίας. Ή μήπως μόνον ο Αρχιερέας μπορεί;
Ευχαριστώ!
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«...ὁ ἱερεὺς οὐδέποτε εὐλογεῖ μὲ τὸν σταυρό, ἀλλὰ πάντοτε μὲ τὸ χέρι. Μερικοί νεωτερίζοντες...τὸ κάμνουν ἐπηρεασμένοι προφανῶς ἀπὸ τὴν ἀρχιερατικὴ λειτουργία» (Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. 1 σ. 89, Ἱερατικὸν Ἀποστολικῆς Διακονίας 2007 σσ. 135, 212).

Ἐπίσης εὐλογία δὲν δίδεται μὲ τὸν ἀέρα[1] οὔ τε ἀπὸ ἐπίσκοπο (Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. 2 σσ. 147-148). Βλ καὶ Ἰ. Φουντούλη Λειτουργικὴ Α’-Εἰσαγωγὴ στὴ θεία λατρεία, Θεσσαλονίκη 1993 σ. 234.

[1] Ὡς ἀντικείμενο ῥιπισμοῦ (ἀερισμοῦ). Ὀνομάζεται καὶ νεφέλη (χφ. Vat. gr. 2282 εἰλητάριο λειτουργίας Ἰακώβου θ’ αἰ., χφ. εὐχολόγιον μονῆς Σωτῆρος Μεσσήνης μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1121-1132 ἔκδ. A. Jacob σ. 298, χφ. Βατικανῆς Ottoboniani gr. 344 εὐχολόγιο τοῦ ἔτους 1177 φ. 141v).


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
«..ἐπηρεασμένοι προφανῶς ἀπὸ τὴν ἀρχιερατικὴ λειτουργία» (Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. 1 σ. 89, Ἱερατικὸν Ἀποστολικῆς Διακονίας 2007 σσ. 135, 212).
Ἄν καί νομίζω ὄτι τό θέμα εἶναι ἐκτός θεματολογίας τοῦ φόρουμ, μπορεῖς νά μᾶς ἐξηγήσεις:
α) ποία ἡ διαφορά στήν εὐλογία τοῦ ἀρχ-ιερέως διά τοῦ σταυροῦ; καί
β) γιατί καλεῖται «σταυρός εὐλογίας»; καί
γ) γιατί ὑπάρχει πάντα στήν ἁγ. τράπεζα;


ΥΓ. Γιά προχωρημένη συζήτηση ἄν ἐπιτευχθεῖ, γιατί Κόπτες -ἀρχαῖα στοιχεῖα- εὐλογοῦν πάντα μέ σταυρό; καί χωρίς νά βλέπουν τό λαό...
 

Shota

Παλαιό Μέλος
Αν και δεν αναγράφεται κάπου, γίνεται πάντα στη ρωσική παράδοση στο τέλος της λειτουργίας. Μαρτυρείται τουλάχιστον από το 19ο αι. Μετά την απόλυση γίνεται ασπασμός του σταυρού.

 
Μήπως η ευλογία με το Σταυρό συνδέεται με το γεγονός ότι οι μοναχοί από της κουράς τους πάντοτε έφεραν Σταυρό («αίροντες τον Σταυρόν Σου» / ακολουθία κουράς); Οι κόπτες μοναχοί και οι Αρχιερείς – μοναχοί ακόμη φέρουν.

Μήπως αυτό έμεινε σε μας στους Αρχιερείς – «μοναχούς»; Ειδάλλως προς τι η διαφοροποίηση Αρχιερέως / ιερέως σ’ αυτό το θέμα; Η οποία αναφέρεται κάπου ρητώς ή αποτελεί παράδοση που πρόσφατα καταγράφηκε;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
... στη ρωσική παράδοση στο τέλος της λειτουργίας.
Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. 1 σ. 89
Ἀπό τίς πρώιμες ἀπαντήσεις τοῦ μακαριστοῦ, πού μνημονεύοντας τή σλαυική παράδοση, δέν μπορεῖ νά πεῖ καί γι᾿ αὐτούς τό «νεωτερισμός»...
Δέν μᾶς λέει τό γιατί ὁ ἀρχιερεύς...
Ἐνῶ ἀναφέρεται σέ πιθανή τήρηση ἀρχαιοτέρας λειτουργικῆς παραδόσεως (ὑπό τῶν σλαύων) μή διασωθείσης...

FOYNT_AP_A_89.JPG

Ἰ. Φουντούλη Λειτουργικὴ Α’ σ. 52
Ἀναφορά πάλι στή ρωσική πράξη...

FOYNT_LEIT_A_52.JPG

Ἐγώ ἔχω μιά ἀπάντηση γιά τόν ἀρχιερέα... (δέν ἔχει σχέση μέ μοναχό...)
 

πειραιώτης

Κάποιο μέλος
Ἄν καί νομίζω ὄτι τό θέμα εἶναι ἐκτός θεματολογίας τοῦ φόρουμ, μπορεῖς νά μᾶς ἐξηγήσεις:
α) ποία ἡ διαφορά στήν εὐλογία τοῦ ἀρχ-ιερέως διά τοῦ σταυροῦ; καί
β) γιατί καλεῖται «σταυρός εὐλογίας»; καί
γ) γιατί ὑπάρχει πάντα στήν ἁγ. τράπεζα;


ΥΓ. Γιά προχωρημένη συζήτηση ἄν ἐπιτευχθεῖ, γιατί Κόπτες -ἀρχαῖα στοιχεῖα- εὐλογοῦν πάντα μέ σταυρό; καί χωρίς νά βλέπουν τό λαό...
Για το γ΄ ερώτημα σας, υπάρχει ο εξής συμβολισμός: όπως εντός της Κιβωτού της Διαθήκης, η οποία βρισκόταν στα Άγια των Αγίων του Νομικού Ναού, υπήρχε η μανναδόχος στάμνα, η ράβδος του Ααρών, η οποία είχε βλαστήσει θαυματουργικά και οι θεοχάρακτες πλάκες του Νόμου έτσι και στα Άγια των Αγίων του Νέου Ισραήλ, δηλ. στο Ιερό Βήμα της κάθε Εκκλησίας, επί της Αγίας Τραπέζης υπάρχει πάντα (ή θα πρέπει να υπάρχει) αντιστοίχως το Άγιο Αρτοφόριο, ο Σταυρός και το Ιερό Ευαγγέλιο.
 
Last edited:
Top