Ευλογήσω τον Κύριον, Αντωνίου Αλυγιζάκη, ήχος πλ. Α΄

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Καί βέβαια «Εις την Θείαν Κοινωνίαν», ἀγαπητέ Νεοκλῆ!
Ὁ κατ᾿ ἐξοχήν κοινωνικός ψαλμός!

Γι᾿ αὐτό, ἐπίτρεψέ μου, νά μεταφέρω τό θέμα, μέ μόνιμη ἀνακατεύθυνση βέβαια ἀπό Μουσικά κείμενα > Ψαλτήριον πού τό τοποθέτησες, στήν ἑνότητα τῆς θ. λειτουργίας: Άλλοι κοινωνικοί ύμνοι.
 
Top