[Ερώτηση] Ευαγγέλιο της Κυριακής προ της ενάρξεως του Τριωδίου

#1
Όπως προκύπτει από το πολύ γνωστό βιβλίο του μακαριστού π. Αλεξάνδρου Σμέμαν "ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ" («Πριν μπούμε στη Μεγάλη Σαρακοστή και αρχίσουμε να τη ζούμε, μας παρουσιάζει το νόημα της. Αύτη ή προπαρασκευαστική περίοδος περιλαμβάνει τις πέντε διαδοχικές Κυριακές που προηγούνται από τη Μεγάλη Σαρακοστή. Κάθε μια απ’ αυτές έχει ειδικό ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο και είναι αφιερωμένη σε κάποιο θεμελιακό γεγονός μετάνοιας. ʹΗ πρώτη αναγγελία της Μεγάλης Σαρακοστής γίνεται την Κυριακή που διαβάζουμε την Ευαγγελική περικοπή για το Ζακχαίο»), η Κυριακή του Ζακχαίου προηγείται πάντοτε της ενάρξεως του Τριωδίου δηλαδή αυτής του Τελώνου και Φαρισαίου. Το επιβεβαίωσα-όσο μου είναι δυνατόν- και από μια ματιά στο Ρωσσικό Τυπικό στο διαδίκτυο αλλά , νομίζω (χωρίς να είμαι βέβαιος) ότι το κατάγράφει και ο Φουντούλης στις «Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας». Άρα σε περίπτωση οψίμου Πάσχα οι περικοπές του Ματθαίου που θα χρειαστεί να παρεμβληθούν, προηγούνται αυτής της Κυριακής (του Ζακχαίου).
Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται τόσο από το ισχύον Τυπικό (Βιολάκη) όσο και από άλλα Τυπικά , αν και δίνεται βαρύτητα στην Κυριακή του Ζακχαίου , καθ΄όσον , αν μεσολαβεί μεταξύ της Κυριακής μετά τα Φώτα και της ενάρξεως του Τριωδίου έστω και μία Κυριακή, αυτή είναι η του Ζακχαίου.
Το ερώτημά μου είναι αν αυτό όντως ισχύει και αν μια τέτοια πρόβλεψη ερείδεται σε κάποια Τυπικά ή είναι απλώς ρωσσική διευθέτηση των πραγμάτων.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Αὐτό μοῦ εἶχε κάνει ἐντύπωση ἀπό νεαρός πού διάβασα τή Μ. Τεσσαρακοστή τοῦ Σμέμαν καί τό εἶχα συζητήσει μέ κάποιον, τό ὅτι ἴσως ἀπηχεῖ παλαιότερη κατανομή τῶν εὐαγγελικῶν ἀναγνωσμάτων.
Ὁ Φουντούλης ἀναφέρεται στήν 430 ἀπάντηση, καί ναί μέν τοῦ Ζαγχαίου εἶναι τό τελευταῖο τοῦ Λουκᾶ γιά τό μεσοδιάστημα (ὅπως φαίνεται καί στίς δύο πρῶτες περιπτώσεις τοῦ ΤΜΕ), ἄν ὄμως ἔχουμε μεγαλύτερο διάστημα, σύμφωνα μέ τό ΤΑγΣ τοῦ ι΄αἰ. καί ἑνός Εὐαγγελισταρίου τοῦ ιβ΄-ιγ΄ αἰ. τῆς Χαναναίας πάντοτε ἀναγινώσκεται πρό τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, ὁ δέ μακαριστός καθηγητής μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν περικοπῶν βλέπει «κοινό σημεῖο ἐπαφῆς».

Ὅποιος γνωρίζει περισσότερα ἄς μᾶς πεῖ. Ἐπίσης δέν ξέρω ἄν ὁ Σμέμαν ἀναφέρεται στό συνηθέστερο ἤ στό πάγιο, καθόσον μέ τό π. ἡ. μόνον 4 Κυριακές τό πολύ μεσολαβοῦν, τό δέ ΣΤ στίς 3 προβλέπει τελευταῖο τοῦ Ζαγχαίου, ἄν καί ἡ ΙΔ΄ Λουκᾶ ἔχει προαναγνωσθεῖ συνήθως (πρβλ. κι ἐδῶ).

Συμπλήρωση: Καί στό BLAGOY TCHIFLIANOV, Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1994 (ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 31), στά ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Θ΄ ΑΙΩΝΑ (σελ. 404), τῆς Χαναναίας ἔχει πρό τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου.

 
Last edited:
#3
«ὁ Σμέμαν ἀναφέρεται στό συνηθέστερο ἤ στό πάγιο»

Η πρόβλεψη για ανάγνωση της ιε΄Λουκά (Ζακχαίου) προ της ιστ΄(Τελώνου και Φαρισαίου) πρέπει να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Δείτε και το φετινό της OCA που ακολουθεί το διορθωμένο Ιουλιανό: https://oca.org/readings/monthly/2016/02
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Δείτε και το φετινό της OCA που ακολουθεί το διορθωμένο Ιουλιανό: https://oca.org/readings/monthly/2016/02
Ναί, εἶναι μέ τό ν. ἡ. καί χρειάζονται φέτος 5 Κυριακές καί βάζει (σέ ἀντίθεση μέ μᾶς): ΙΓ΄& ΙΔ΄ Λουκᾶ, ΙΣΤ΄ & ΙΖ΄ Ματθαίου, καί (πρό Τελώνου καί Φαρισαίου τήν) ΙΕ΄ Λουκᾶ (Ζαγχαίου).
Προχώρησα στούς προηγούμενους μῆνες καί —μή τηρουμένης τῆς σειρᾶς τῶν Κυριακῶν Λουκᾶ κατά τά δικά μας— φτάνουμε στίς 6/9/2015 μέ τήν ΙΔ΄ Ματθαίου, ἀλλά 13/9/2015 μαζί μέ εὐαγγέλιο Κυριακῆς πρό Ὑψώσεως συναναγινώσκει καί ΙΕ΄ Ματθαίου.

Θά ἔχει ἐνδιαφέρον καί τό κανονικό Ρώσικο μέ τό παλαιό. Εἶναι ὅμως προφανές ὅτι οι περικοπές του Ματθαίου που θα χρειαστεί να παρεμβληθούν, προηγούνται αυτής της Κυριακής (του Ζακχαίου).

 
Top