Ευαγγέλιον-Ευαγγελιστάριον

Οι παρακάτω εκδόσεις (από την Ανέμη) έχουν προστεθεί στο συγκεντρωτικό πίνακα [εδώ] πριν από αρκετό καιρό, αλλά τις αναφέρω μια και άνοιξα το θέμα.

Ευαγγέλιον
1671 Παρὰ Νικολάου τοῦ Γλυκέος
1754 Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ
1884 (ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ) ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ
1899 (ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ) ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Ευαγγελιστάριον
1671 Παρὰ Νικολάῳ τῷ Γλυκεῖ
1754 Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ
1755 Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ

Από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, επισυνάπτω τις εξής ψηφιοποιημένες εκδόσεις Ευαγγελίου:
1606 Τὸ πάλαι μὲν, παρ᾿ Ἐμμανουήλου τοῦ γλυζουνίου, τυπωθὲν. νῦν δὲ, παρὰ Ἀντωνίου τοῦ πινέλου, τοῖς ἴσοις τύποις μετατυπωθὲν.
1780 Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων
1895 (ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΩ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
 

Attachments

 • 1606.part1.rar
  32 MB · Views: 171
 • 1606.part2.rar
  31.1 MB · Views: 115
 • 1780.part1.rar
  27 MB · Views: 101
 • 1780.part2.rar
  27 MB · Views: 88
 • 1895.PDF
  9.1 MB · Views: 343
Last edited:
Top