[Ερώτηση] Εσπερινός της Εγέρσεως του Λαζάρου την Παρασκευή προ των Βαΐων άνευ Προηγιασμένης (και περίπτωση πανηγυρίζοντος Ναού)

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
#1
Μήπως ξέρει κάποιος ποιά είναι η τυπική διάταξη που ακολουθείται σε περίπτωση που τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού του Λαζάρου ,αντί για την Παρασκευή το πρωί που προβλέπεται στο Τριώδιον συναπτά με την τέλεση της Θ. Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων , το απόγευμα της Παρασκευής χωρίς την Τέλεση της Προηγιασμένης .
Το τυπικό πολύ ορθώς προβλέπει το απόγευμα την τέλεση του μικρού απόδειπνου με τον κανόνα που υπάρχει στο Τριώδιον .
Αλλά ποιά η τυπική διάταξη εάν ένας ιερός ναός πανηγυρίζει επ' ονόματι του Αγίου Δικαίου Λαζάρου?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Προτείνω τὸ α' ίδιόμελο «Τὴν ψυχωφελῆ...» να ψαλλεῖ δὶς στὰ ἀπόστιχα μὲ τὸ μαρτυρικό μὲ τοὺς συνήθεις στίχους τῶν καθημερινῶν, Δόξα, καὶ νῦν «Μέγα καὶ παράδοξον θαῦμα...» (τῶν αἴνων). Στὸ Κύριε ἐκέκραξα «Θοῦ κύριε...», τὰ 5 ἰδιόμελα εἰς 6, Δόξα, Καὶ νῦν, ὡς ἔχουν, ὁμοίως καὶ τὰ προκείμενα καὶ τὰ ἀναγνώσματα. Ἀπολυτίκιο «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν...» ἐκ γ' μὲ Δόξα, Καὶ νῦν.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#3
Έχετε φυλλάδα από όπου θα ψάλλετε την ακολουθία ή στηρίζεστε στο Τριώδιον και μόνο;

δ
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#4
Έχετε φυλλάδα από όπου θα ψάλλετε την ακολουθία ή στηρίζεστε στο Τριώδιον και μόνο;
δ
Φυλλάδα για την Ακολουθία της Εγέρσεως του Λαζάρου; ε! δε νομίζω...
καλό είναι οι ακολουθίες αυτές να διατηρήσουν την παλαιά τους μορφή και να μή προτρέχουμε να "συμπληρώσουμε" δήθεν τις ακολουθίες. Σε περίπτωση μή τελέσεως προηγιασμένης ισχύουν ότι γράφει ο Μανόλης Θεοδωράκης.

Υ.Γ. Ίσως σε περίπτωση πάντα μή τελέσεως προηγιασμένης, το "Τὴν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν", το μέγα θα μπορούσε να ψαλλεί ως επισφραγιστικό στα Απόστιχα και να έμεναν τα Στιχηρά των Εσπερίων του πλαγίου β΄με το ένα Ιδιόμελο του πλ.δ΄ "Ἐπιστὰς τῷ μνήματι Λαζάρου".
 
Last edited:

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#5
Φυλλάδα για την Ακολουθία της Εγέρσεως του Λαζάρου; ε! δε νομίζω...
καλό είναι οι ακολουθίες αυτές να διατηρήσουν την παλαιά τους μορφή και να μή προτρέχουμε να "συμπληρώσουμε" δήθεν τις ακολουθίες. Σε περίπτωση μή τελέσεως προηγιασμένης ισχύουν ότι γράφει ο Μανόλης Θεοδωράκης.

Υ.Γ.
Ίσως το "Τὴν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν", το μέγα θα μπορούσε να ψαλλεί στα Απόστιχα και να έμεναν τα Στιχηρά των Εσπερίων με το ένα Ιδιόμελο "Ἐπιστὰς τῷ μνήματι Λαζάρου".
Υπάρχει σχετική με τον άγιο και την Υμνογραφία του μελέτη στη Θεολογία από τον πολυσέβαστο, Ομότιμο πλέον Καθ. Π. Β. Πάσχο Τμήμα Α, και Τμήμα Β με τις απαραίτητες βιβλιογραφικές σημειώσεις, και το επίμετρο. Η Κύπρος τιμά και δικαίως τον άγιο και φίλο του Χριστού.

Δ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Ὀφείλουμε νά ὁμολογήσουμε ὅτι τό θέμα τέθηκε διττῶς (καί ἡ ἐρώτηση).
Ἄν πρόκειται γιά ἑνοριακό ἤ ὁποιονδήποτε ναό πού δέν ἤθελε νά τελέσει προηγιασμένη ἡ διάταξη ὀρθῶς προσεγγίσθηκε (ὅπως ὑπάρχει καί διάταξη —ἤ μᾶλλον ὅλες οἱ περιπτώσεις γιά Τετάρτες ἤ Παρασκευές τῆς Σαρακοστῆς χωρίς προηγιασμένη στή Μ. Τεσσαρακοστή τοῦ Ρηγόπουλου καί στό ΣΤ).
Ἄν πρόκειται γιά πανηγυρίζοντα ναό τότε ὑπάρχει εἰδικό ὑμνολογικό ὑλικό, βλέπω μάλιστα καί στό ΣΤ νά ἀναφέρεται διάταξη γιά πανηγυρίζοντες ναούς στό Τυπικό τῆς Μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους.
Τό ἐρώτημα εἶναι (καί μπορεῖ νά ἀπαντήσει μόνον ὁ θέσας) ἄν ἡ ἐρώτηση τέθηκε «φιλολογικῶς» ἤ ἄν πρόκειται γιά πραγματική περίπτωση. Ἐκτός ἀπό τήν Κύπρο (καί τόν β΄ ναό τοῦ Α΄ Κοιμητηρίου Ἀθηνῶν) δέν γνωρίζω ἄν ὑπάρχει ναός στόν ἑλλαδικό χῶρο.
Κι ἄν ὑπάρχει, καί πρόκειται γιά πραγματική περίπτωση, ἐμᾶς περίμεναν...;;;

 

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
#7
Δεν πρόκειται για ιερό ναό αλλά για ένα μικρό παρεκλήσι.
Εν πάση περιπτώση όμως ευχαριστώ και για την παραπομπή στο Σύστημα Τυπικού καθώς και για τις πιο πάνω συμβουλές
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#8
Είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός στις συμπληρώσεις. Ιδιαίτερα ότα ν πρόκειται, όπως εδώ, περί δεσποτικής εορτής. Εγκυμονεί ο κίνδυνος να υποβιβάσουμε μια Δεσποτική εορτή σε μνήμη Αγίου.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#9
Είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός στις συμπληρώσεις. Ιδιαίτερα ότα ν πρόκειται, όπως εδώ, περί δεσποτικής εορτής. Εγκυμονεί ο κίνδυνος να υποβιβάσουμε μια Δεσποτική εορτή σε μνήμη Αγίου.
Ναι, αλλά δεν πρόκειται ακριβώς περί δεσποτικής εορτής...θα' χαμε και κατάλυση (ιχθύος) σε αυτή την περίπτωση...και πολλά άλλα...αν και έχουμε ήδη ιδιαίτερα στοιχεία...ειδικά στη ΘΛ
 
Last edited:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#10
Πρόκειται ακριβώς περί Δεσποτικής εορτής. Όλη η δομή της ακολουθίας το μαρτυρά αυτό. Αλλά φέρει και τα δίκαια της Κυριακής ταυτόχρονα. Με τα Αναστάσιμα Ευλογητάρια, το "Υπερευλογημένη" και το "Σήμερον σωτηρία". Και ρωτώ. Έχουμε φανταστεί σε Κυριακή και πανήγυρι Αγίου να αντικαταστήσουμε το Εωθινό Ευαγγέλιο με ενός Αγίου; Φυσικά όχι. Η έλλειψη πρωινού ευαγγελίου είναι εύλογος λόγω της εξιστόρισης του Αναστασίμου γεγονότος μόνο από τον Ιωάννη. Κατάλυση ιχθύος προβλέπουν τυπικά στουδιτικής παραδόσεως που πλέον περιορίστηκε στην Κυριακή.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#11
Πρόκειται ακριβώς περί Δεσποτικής εορτής. Όλη η δομή της ακολουθίας το μαρτυρά αυτό. Αλλά φέρει και τα δίκαια της Κυριακής ταυτόχρονα. Με τα Αναστάσιμα Ευλογητάρια, το "Υπερευλογημένη" και το "Σήμερον σωτηρία". Και ρωτώ. Έχουμε φανταστεί σε Κυριακή και πανήγυρι Αγίου να αντικαταστήσουμε το Εωθινό Ευαγγέλιο με ενός Αγίου; Φυσικά όχι. Η έλλειψη πρωινού ευαγγελίου είναι εύλογος λόγω της εξιστόρισης του Αναστασίμου γεγονότος μόνο από τον Ιωάννη. Κατάλυση ιχθύος προβλέπουν τυπικά στουδιτικής παραδόσεως που πλέον περιορίστηκε στην Κυριακή.
Δεν πρόκειται ΑΚΡΙΒΩΣ περί δεσποτικής εορτής, όπως δεν πρόκειται ακριβώς και περί δεσποτικής εορτής στην περίπτωση του Μ. Σαββάτου. Τί Ευαγγέλιο έχει η 1η Ιανουαρίου στον Όρθρο; Οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι αλλιώς τα έβλεπαν.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#12
Δεν πρόκειται ΑΚΡΙΒΩΣ περί δεσποτικής εορτής, όπως δεν πρόκειται ακριβώς και περί δεσποτικής εορτής στην περίπτωση του Μ. Σαββάτου. Τί Ευαγγέλιο έχει η 1η Ιανουαρίου στον Όρθρο; Οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι αλλιώς τα έβλεπαν.
Η 1η Ιανουαρίου είναι μια ειδική περίπτωση. Ακόμα και τότε σε ημέρα Κυριακή ψάλλεται το εωθινό Ευαγγέλιο. Μόνος σου δίνεις την απάντηση: "Οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι" δεν προβλέπουν τίποτα περισσότερο. Το δε περισσόν εκ του πονηρού εστί...
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#13
Η 1η Ιανουαρίου είναι μια ειδική περίπτωση. Ακόμα και τότε σε ημέρα Κυριακή ψάλλεται το εωθινό Ευαγγέλιο. Μόνος σου δίνεις την απάντηση: "Οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι" δεν προβλέπουν τίποτα περισσότερο. Το δε περισσόν εκ του πονηρού εστί...
Ειδική είναι και η περίπτωση του Σαββάτου του Λαζάρου. Για να συνοψίσουμε: από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι πρόκειται ακριβώς περί δεσποτικής εορτής. Φέρει ειδικό τυπικό και χαρακτήρα αναστάσιμο που παραπέμπει σε Κυριακή χωρίς ωστόσο να είναι. Τοπικές παραδόσεις που τιμούν τον δίκαιο και φίλο του Χριστού Λάζαρο μπορούν να προσαρμόζουν το ισχύον τυπικό ανάλογα, και κατά το πάντα ευσχημόνως και κατά τάξιν. Κ είναι λογικό ότι η μετάθεση της εορτής για μετά το Πάσχα θα ήταν σόλοικη. Σπανίως, αλλά κυρίως τοπικώς άγιοι εντός Τεσσαρακοστής μπορούν αν εορτασθούν. Ώδε η σοφία εστι...
 

lemonis

Κύπρος
#14
Επειδή είμαι από τη Λάρνακα και Θεού θέλοντος θα είμαι εκεί για τον πανηγυρικό εσπερινό, η τάξη έχει ως ακολούθως:

Εἰς τό· «Κύριε, ἐκέκραξα...».

Ἑσπέρια: –Τά 6 Στιχηρά Ιδιόμελα (όπως ακριβώς στην Προηγιασμένη)· «Την ψυχοφελή πληρώσαντες... – Μάρτυρες Κυρίου... – Κύριε Λαζάρου θέλων...» -"Κύριε επί τον τάφον... – Κύριε η φωνή σου... – Κύριε πιστώσαι θέλων..»

Δόξα: «Ἐπιστάς τω μνήματι..».

Καί νῦν:«Την ψυχοφελή πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν...».

Τα απόστιχα και το δοξαστικό βρίσκονται στο φάκελο που επισυνάπτω. Είναι γραμμένα από τον π. Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη.

Αυτά για την ενημέρωση σας.

Καλή Ανάσταση να φτάσουμε!
 

Attachments

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#15
Επειδή είμαι από τη Λάρνακα και Θεού θέλοντος θα είμαι εκεί για τον πανηγυρικό εσπερινό, η τάξη έχει ως ακολούθως:

Εἰς τό· «Κύριε, ἐκέκραξα...».

Ἑσπέρια: –Τά 6 Στιχηρά Ιδιόμελα (όπως ακριβώς στην Προηγιασμένη)· «Την ψυχοφελή πληρώσαντες... – Μάρτυρες Κυρίου... – Κύριε Λαζάρου θέλων...» -"Κύριε επί τον τάφον... – Κύριε η φωνή σου... – Κύριε πιστώσαι θέλων..»

Δόξα: «Ἐπιστάς τω μνήματι..».

Καί νῦν:«Την ψυχοφελή πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν...».

Τα απόστιχα και το δοξαστικό βρίσκονται στο φάκελο που επισυνάπτω. Είναι γραμμένα από τον π. Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη.

Αυτά για την ενημέρωση σας.

Καλή Ανάσταση να φτάσουμε!
Μπορούμε να έχουμε και τον Όρθρο; Ευχαριστίες
 

lemonis

Κύπρος
#16
Κύριε Δημήτρη, ο Όρθρος είναι ακριβώς ο ίδιος όπως και σε όλους τους άλλους ναούς.
Ευχαριστώ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#17

Τό ὅτι καί οἱ δύο ἡμέρες συγκαταλέγονται στίς δεσποτικές ἑορτές —ἤ μᾶλλον ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων εἶναι μεθέορτος τῆς ἑορτῆς "τῆς ᾿Εγέρσεως τοῦ ἁγίου καί δικαίου, φίλου τοῦ Χριστοῦ, Λαζάρου τοῦ τετραημέρου" δέν χωρεῖ ἀμφιβολία.
http://www.apostoliki-diakonia.gr/g...MegaliSarakosti.asp&main=kat007&file=2.11.htm
γ) Σάββατο Λαζάρου - Κυριακή Βαΐων.

῾Η Μ. Τεσσαρακοστή πληροῦται τήν Παρασκευή τῆς ἕκτης ἑβδομάδος. ᾿Ακολουθοῦν δύο πανηγυρικές ἡμέρες, δύο Δεσποτικές ἑορτές (κατά τίς ὁποῖες δέν τελοῦνται μνημόσυνα, ὅπως ὅλες τίς Δεσποτικές ἑορτές),

"τῆς ᾿Εγέρσεως τοῦ ἁγίου καί δικαίου, φίλου τοῦ Χριστοῦ, Λαζάρου τοῦ τετραημέρου" τό Σάββατο καί

"τῆς λαμπρᾶς καί ἐνδόξου πανηγύρεως τῆς εἰς ῾Ιερουσαλήμ εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" τήν Κυριακή.

Κατ᾿ αὐτές, γιά τή λήξη τῆς Νηστείας καί τό θρίαμβο τοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ θανάτου "πιστουμένου τήν κοινήν ἀνάστασιν, πρό τοῦ Πάθους Του", τό μέν Σάββατο καταλύουμε "ἔλαιον καί οἶνον", τήν δέ Κυριακή τῶν Βαΐων "ἰχθύας". ῾Ο Θεόδωρος Στουδίτης ὥριζε γιά τούς μοναχούς τῆς Μονῆς Στουδίου κατάλυση ἰχθύων καί τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου (Migne, 99, 1791).
Πρβλ.

Τό ὅτι

Τοπικές παραδόσεις που τιμούν τον δίκαιο και φίλο του Χριστού Λάζαρο μπορούν να προσαρμόζουν το ισχύον τυπικό ανάλογα, και κατά το πάντα ευσχημόνως και κατά τάξιν.
δεκτόν.

 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#18
Κύριε Δημήτρη, ο Όρθρος είναι ακριβώς ο ίδιος όπως και σε όλους τους άλλους ναούς.
Ευχαριστώ.
Δίχως Ευαγγέλιο και την Τάξη του επομένως στον Όρθρο;
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#19

Τό ὅτι καί οἱ δύο ἡμέρες συγκαταλέγονται στίς δεσποτικές ἑορτές —ἤ μᾶλλον ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων εἶναι μεθέορτος τῆς ἑορτῆς "τῆς ᾿Εγέρσεως τοῦ ἁγίου καί δικαίου, φίλου τοῦ Χριστοῦ, Λαζάρου τοῦ τετραημέρου" δέν χωρεῖ ἀμφιβολία.
http://www.apostoliki-diakonia.gr/g...MegaliSarakosti.asp&main=kat007&file=2.11.htm


Πρβλ.

Τό ὅτιδεκτόν.

Ναι μεν αλλά ο σημερινός Όρθρος και τμήμα της ΘΛ μόνο σε δεσποτική εορτή δεν παραπέμπουν. Κ αυτό κάτι δηλώνει. Αναμφιβόλως πρόκειται για ιδιαίτερη περίπτωση, όπως και το Μ. Σάββατο που ανέφερα και προηγουμένως.
 
Top