Εσπερινός της Αγάπης 2013

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΟΥΜΙΔΗΣ

Νικόλαος Χανουμίδης
Ακολουθία του Εσπερινού της Αγάπης από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Βεροίας.
 

Attachments

 • 01-Κωδονοκρουσίες.MP3
  610.5 KB · Views: 12
 • 02-''Χριστός Ανέστη...'' Απολυτίκιον, εις ήχον Πλ.Α΄ (δεκάκις).MP3
  18.3 MB · Views: 15
 • 03-Ειρηνικά, εις ήχον Πλ.Δ΄.MP3
  9 MB · Views: 8
 • 04-''Κύριε εκέκραξα...Κατευθυνθήτω...'' Κεκραγάρια, εις ήχον Β΄.MP3
  5.3 MB · Views: 15
 • 05-Στιχηρά Αναστάσιμα 4, εις ήχον Β΄ & 2 της εορτής του Αγίου Γεωργίου, εις ήχον Δ΄ λέγετον.MP3
  16.1 MB · Views: 12
 • 06-''Δόξα...Αξίως του ονόματός σου...'' Δοξαστικόν εσπερίων υπό Αθ. Καραμάνη, εις ήχον Πλ.Β΄.MP3
  10.5 MB · Views: 10
 • 07-''Και νυν...Παρήλθεν η σκιά του νόμου...'' Θεοτοκίον εσπερίων, εις ήχον Β΄.MP3
  5.7 MB · Views: 7
 • 08-Είσοδος.MP3
  16.2 MB · Views: 5
 • 09-Ευαγγέλιον (11 γλώσσες).MP3
  31.9 MB · Views: 6
 • 10-''Όφρακε...'' Το Ευαγγέλιον του Εσπερινού της Αναστάσεως στην Ομηρικήν διάλεκτον.MP3
  18.5 MB · Views: 18
Top