[Ερώτηση] Παλαιό εβδομαδιαίο σύστημα ψαλμωδίας κανόνων

Μανώλης X

Νέο μέλος
Καλό σας απόγευμα,
Σχετικά με την δομή των κανόνων του όρθρου των καθημερινών και των Σαββάτων,
Κατα την αρχαία τυπική τάξη οι κανόνες των καθημερινών απο Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή απ' οτι έψαξα είναι τριωδοι και τετραώδιοι το Σάββατο. Παραθέτω το link που το διάβασα http://www.oodegr.com/oode/biblia/typiko1/kef4.htm Αν γνωρίζει κάποιος κάτι σχετικά με αυτό ή αν υπάρχουν παρακλητικές με αυτή την τάξη ας μου απαντήσει.

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
 
Δὲν γνωρίζω τέτοιες παρακλητικές ἤ τυπικά.

«Δεῖ εἰδέναι ὅτι καθ’ ἕκαστον ὄρθρον ἐξέρχεται τοῦ χοροῦ ὁ ἡγούμενος τοῦ ἄρξασθαι τὴν δ' ᾠδήν[1], καὶ καθεζόμενος εἰς τὴν ἐξαγγελίαν, δέχεται τοὺς ἀδελφοὺς προσιόντας, καὶ θεραπεύει ἕνα ἕκαστον πρὸς τὸ συμφέρον»

(Ὑποτύπωσις τῶν Στουδίου θ' αἰ. (Dmitrievskij τ. 1 σ. 232)).
[1] Ἄρα καθημερινῶς δὲν ψάλλονται 3 (τριῴδια), ἀλλὰ 9 ᾠδές.


 
Ιωάννη Φουντούλη, Λογική Λατρεία, σ. 253 κ.ε..

http://www.orp.gr/?p=22558
Αυτές οι εννέα βιβλικές ωδές εψάλλοντο κατά την ακολουθία του όρθρου, αλλά όχι όλες συγχρόνως.
Κάθε ημέρα εψάλλοντο τρεις, δηλαδή πάντοτε η η΄και η θ΄και μία από τις προηγούμενες κατά σειρά, για να «ανακυκλούνται», όπως και το Ψαλτήριο, μία φορά την εβδομάδα.
Έψαλλαν την α΄, η΄και θ΄κατά την Κυριακή˙ β΄, η΄και θ΄ κατά την Δευτέρα˙ γ΄, η΄και θ΄ κατά την Τρίτη κ.ο.κ.
Ύστερα άλλαξαν σύστημα. Έψαλλαν όλες την Κυριακή και τις άλλες ημέρες από τρεις, αλλά κατ΄ άλλη σειρά, δηλαδή την α΄, η΄και θ΄ την Δευτέρα˙ την β΄, η΄και θ΄ την Τρίτη κ.ο.κ. μέχρι το Σάββατο, για το οποίο όμως τώρα περίσσευαν δύο ωδές, η ς΄ και η ζ΄, από τις μεταβλητές, που προστιθέμενες στις δύο σταθερές, την η΄ και την θ΄, έκαμαν ώστε η ακολουθία του όρθρου του Σαββάτου να έχη τέσσαρες ωδές.
Εν τω μεταξύ η β΄ωδή, λόγω του πενθίμου χαρακτήρος της, εψάλλετο μόνο κατά την Τεσσαρακοστή, και έτσι, στις εορτάσιμες ημέρες, η Τρίτη, κατά την οποία έπρεπε να ψαλή η ωδή αυτή, είχε μόνο δύο ωδές, τις σταθερές, δηλαδή την η΄ και την θ΄. Ο αρχαίος αυτός τρόπος της κατανομής της ψαλμωδίας των εννέα ωδών διετηρήθη εν μέρει και σήμερα κατά την ακολουθία της συντηρητικής περιόδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Κατά τις υπόλοιπες, τις εκτός της Τεσσαρακοστής, ημέρες του έτους επεκράτησε ένα νεώτερο σύστημα. Εθεώρησαν όλες τις ημέρες εορταστικές και έψαλλαν καθημερινώς και τις εννέα, ή μάλλον τις οκτώ ωδές, επειδή η δευτέρα παρελείπετο για τον λόγο που αναφέραμε πιο πάνω, τον πένθιμο δηλαδή χαρακτήρα της.
 
Last edited:
Back
Top