[Ερώτηση] Μουσική κατάληξη στα εωθινά δοξαστικά

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#3
Δὲν εἶναι ὅλες οἱ καταλήξεις τῶν ἑωθινῶν πρὸς παύσιν.
Στὸν Χρυσάφη παρατηρεῖται καθολικὴ χρήση τέτοιων καταλήξεων ἂν τὶς συγκρίνουμε μὲ αὐτὲς τῶν λοιπῶν στιχηρῶν.
Ὑπάρχουν μόνο διότι τὸ «Ὑπερευλογημένη...» εἶναι σύντομο.
Μπορεῖτε μήπως νὰ ἐπεκταθεῖτε ἐπ' αὐτοῦ;

Ἄσχετο (ἢ σχετικό). Στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ μέχρι καὶ σήμερα ἡ ἐνότητα τῶν ἐξαποστειλαρίων τελειώνει μὲ πρὸς παύσιν κατάληξη, ἀκόμη καὶ ἂν δὲν χοροστατεῖ ἐπίσκοπος γιὰ τὸ κέλευσμα τῶν αἴνων. Μήπως πρόκειται γιὰ κληρονομιὰ μίας αἰσθητικῆς ποὺ ἄπτεται ὄχι μόνο τῆς ὁποιασδήποτε ἱερατικῆς διακοπῆς τῆς ψαλμῳδίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ μελῳδικοῦ εἴδους ποὺ ἀκολουθεῖ;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ μέχρι καὶ σήμερα ἡ ἐνότητα τῶν ἐξαποστειλαρίων τελειώνει μὲ πρὸς παύσιν κατάληξη, ...
https://analogion.com/forum/index.php?threads/Κατάληξις-στά-ἐξαποστειλάρια.1555/

Ἐπίσης σχετικά μέ τό δοξαστικό, στίς περιπτώσεις πού ψάλλεται ἄλλο δοξαστικό ἑορτῆς, τό ἑωθινό ψάλλεται μόνο του στήν πρώτη ὥρα. Δέν ξέρω ἄν ὑπάρχει ἐπηρεασμός ἐξ αὐτῆς τῆς μοναστικῆς τάξης.
Πάντως καί τά προηγούμενα πιθανά.

Ἐπίσης, ἄν ὐπάρχει μιά κατάληξη, σημαίνει ὄτι πάντοτε πρέπει νά τηρηθεῖ, ἤ ὅταν χρειασθεῖ, ἄν ἰσχύει ἡ προηγούμενη ὑπόθεσή μου;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#5
Στὸν Χρυσάφη παρατηρεῖται καθολικὴ χρήση τέτοιων καταλήξεων ἂν τὶς συγκρίνουμε μὲ αὐτὲς τῶν λοιπῶν στιχηρῶν.

Μπορεῖτε μήπως νὰ ἐπεκταθεῖτε ἐπ' αὐτοῦ;
Μέχρι τὸν ιη' αἰ. τὰ δοξαστικὰ καὶ τὰ Καὶ νῦν ψάλλονταν ἀπὸ ἑνωμένους τοὺς χορούς. Ὁπότε γινόταν παύση λόγῳ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ μελῳδικοῦ εἴδους, ὅπως καὶ στὰ Πᾶσα πνοὴ-Αἰνεῖτε Ἰακώβου μὲ καταλήξεις πρὸ τῆς στιχολογίας τῶν αἴνων.
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#6
Στη σειρά εωθινών του Πέτρου Λαμπαδαρίου, στην παλαιά χειρόγραφη έκδοση, τελική κατάληξη γίνεται μόνο στα δύο Εωθινά του πλ. α' και στα υπόλοιπα όχι.

Στις μετέπειτα εκδόσεις του Αναστασιματαρίου (Βλατάδων, Ιωάννου) τελική κατάληξη δεν γίνεται σε κανένα.
 
Top