[Ερώτηση] Ήχος του «Νυν αι δυνάμεις» και του «Γεύσασθε και ίδετε»

#1
Πως πρέπει να επιλέγουμε τον ήχο του 《νυν αι δυνάμεις》 και του 《γεύσασθε και ίδετε》; Υπάρχει κάποιος κανόνας (αν και άγραφος);
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Ὁ ἦχος τοῦ «Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν» εἶναι ὁ πλ. β'

(J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise ι' αἰ. τ. 2 σ. 6, ὁμοίως χφφ. Barb. gr. 285 ψαλτήριο ια’ αἰ. φ. 159r, Τ. Σταυροῦ 67 πραξαπόστολος ια’ αἰ. σ. 193, Εὐχολόγιον μονῆς Σωτῆρος Μεσσήνης μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1121-1132 ἔκδ. A. Jacob σ. 308, χφφ. Βατικανῆς Ottoboniani gr. 344 εὐχολόγιο τοῦ ἔτους 1177 φ. 23v, Vat. gr. 2324 εὐχολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 22v, Clark 90 λειτουργίες ιε’ αἰ. φ. 57v, Π. Τρεμπέλα Αἱ τρεῖς λειτουργίαι σ. 214, Λειτουργικὸν Κρυπτοφέῤῥης ἔκδ. 1683 σσ. 266, 304, Κ. Καραγκούνη Παραλειπόμενα περὶ τοῦ χερουβικοῦ ὕμνου Βόλος 2005 σσ. 114-116 κ.ἄ.).

Τὸ «Γεύσασθε καὶ ἴδετε...» ψάλλεται στὸν ἦχο τῆς ἑβδομάδας.
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#3
Είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσουμε τον ήχο της εβδομάδας; Δεν μπορούμε σταθερά να λέμε του Κλαδά ση ήχο α';

Για το κατευθυνθήτω τι ισχύει; Κάπου έχω δει πως το στάνταρτ είναι πλ. β' και όχι πλ. α' όπως συνηθίζεται.
 
#4
Σας ευχαριστώ παρά πολύ, κ. Θεοδωράκη, και μάλιστα επειδή μου δώσατε όχι μόνο κανόνα, αλλά και τις πηγές του.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
[Σημείωμα συντονιστή] Το θέμα με ανακατεύθυνση μεταφέρθηκε στην Ψαλτική Παράδοση, όπου και παλαιότερο θέμα: Ο ήχος του Νυν αι Δυνάμεις στην ψαλτική παράδοση. Επίσης με ανακατεύθυνση από Τυπικόν, Υμνολογία και Ψαλτική Τάξις > Θεία Λειτουργία > Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία μεταφέρθηκε στην ίδια ενότητα και το θέμα: Ο ήχος του "Κατευθυνθήτω".
 
Top