Ερμηνευτική βοήθεια - Παντοκράτορ Κύριε (δοξαστικόν εσπερίων Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου)

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#1
Στο Δοξαστικό

Παντοκράτορ Κύριε, οἶδα, πόσα δύνανται τὰ δάκρυα· Ἐζεκίαν γὰρ ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου ἀνήγαγον, τὴν ἁμαρτωλὸν ἐκ τῶν χρονίων πταισμάτων ἐρρύσαντο, τόν δὲ Τελώνην , ὑπὲρ τὸν Φαρισαῖον ἐδικαίωσεν, καὶ δέομαι, σὺν αὐτοῖς ἀριθμήσας, ἐλέησόν με.

Ποια είναι η αμαρτωλός; Η πόρνη που έπλυνε με τα δάκρυά της τα πόδια του Χριστού στο σπίτι του Φαρισαίου; (Λουκ. 7,36-50)
 
Top