"Ερμηνεία εις τον Ακάθιστον Ύμνον"

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#1
Από την Ανέμη:

"Ερμηνεία εις τον Ακάθιστον Ύμνον", Ιωάννου, επισκόπου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, 1839-1923.​
Από το λίγο που είδα μου φάνηκε ενδιαφέρουσα και σας την κοινωνώ.
 

Attachments

Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Γιῶργο μου, σ᾿ εὐχαριστῶ πολύ!
Μοῦ τό εἶχε δώσει αὐτό τό βιβλίο ἕνας ὑπερῆλιξ λυκειάρχης πρό ἐτῶν καί ὅταν τό πῆγα στόν βιβλιοδέτη γιά δέσιμο, τό ἔχασε!!! Δέν ξέρεις, τί στενοχώρια εἶχα!
Νά ὅμως πού πάντα βρίσκεται ἡ διέξοδος..., τήν ὁποίαν εὔχομαι εἰς πάντας καί πάσας γιά ὅσα τούς ἀπασχολοῦν.
Πρόκειται γιά πάρα πολύ καλή ἐργασία καί χρησιμότατη!!!
Νά εἶσαι καλά!!!


 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#4
Το βιβλίο που ανέβηκε είναι έκδοση του 1898, και εμφανίζει τον συγγραφέα ως αρχιμανδρίτη (Ιωάννη Μαρτίνο). Υπάρχει όμως στην «Ανέμη» και άλλη έκδοση (δευτέρα) του 1906, όπου ο συγγραφέας φέρει τον τίτλο του Επισκόπου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, και έχει ορισμένες μικρές προσθήκες.
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#5


Στὸ συναξάριον τοῦ ε’ Σαββάτου τῶν νηστειῶν Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου (+1330) διευκρινίζεται ὅτι: «ὀρθοστάδην τότε πᾶς ὁ λαὸς κατὰ τὴν νύκτα ἐκείνην τὸν ὕμνον τῇ τοῦ Λόγου Μητρὶ ἔμελψαν καὶ ὅτι πᾶσι τοῖς ἄλλοις οἴκοις καθῆσθαι ἐξ ἔθους ἔχοντες, ἐν τοῖς παροῦσι τῆς θεομήτορος ὀρθοί πάντες ἀκροώμεθα» «Ἄγγελος πρωτοστάτης...ἵστατο κραυγάζων...Χαῖρε (δὲν χαιρετᾶμε καθήμενοι) τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις...ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων...ἀναστάσεως τύπον ἐκλάμπουσα...βουλόμενος ἑλκῦσαι πρὸς τὸ ὕψος τοὺς αὐτῷ βοῶντας Ἀλληλούια», στὸ τέλος δὲ τοῦ ἀκαθίστου κοντακίου-ὕμνου ψάλλομε «Χαῖρε χρωτός (σώματος) τοῦ ἐμοῦ θεραπεία».
 
Top