Επιτροπή του 1895;

Shota

Παλαιό Μέλος
#1
Από εδώ:

Επιτροπή του 1895

(Κων/πολη). Με πρωτοβουλία του πατριάρχη `Ανθιμου Ζ' συγκροτήθηκε το 1895 πολυπρόσωπη Επιτροπή εκκλ. μουσικής, για να επιλύσει τα συσσωρευμένα προβλήματα. Πρόεδρος της ήταν ο μητροπολίτης Αθανάσιος Καποράλης και μέλη οι:Γεώργιος Βιολάκης, Αριστείδης Νικολαΐδης, Κων/νος Ζαχαριάδης, Ανδρέας Σπαθάρης, Ευάγγελος Αμαξόπουλος, Ευστράτιος Παπαδόπουλος, Νηλέας Καμαράδος, Θεμιστοκλής Βυζάντιος, Αλέξανδρος Βυζάντιος, Κων/νος Ψάχος, Πολυχρόνιος Παχείδης, Γεώργιος Πρωγάκης, Θεόδωρος Μαντζουράνης, Γεννάδιος Θέμελις, Μάρκος Βασιλείου, Γεώργιος Λιανόπουλος και Γ.Ι. Παπαδόπουλος. Η Επιτροπή, έχοντας στη διάθεσή της το Ψαλτήριο, αποφάσισε: την αναθεώρηση των αποφάσεων της "Επιτροπής του 81", την υποχρεωτική διδασκαλία της εκκλ. μουσικής στις αστικές σχολές, την έκδοση των χειρογράφων του Π. Κηλτζανίδη, τη σύσταση πολυμελών χορών, την ίδρυση "Μουσικής Σχολής", κ.λπ. Το 1897, η Επιτροπή (υπό την προεδρία του Κ. Ζαχαριάδη) αποδέχτηκε την επιθυμία του πατριάρχη Κων/νου Ε' και μετατράπηκε στον "Εκκλησιαστικό Μουσικό Σύλλογο Πατριαρχείου Κων/πόλεως"(1898), με Καταστατικό που συνέταξε ο Κων/νος Ψάχος.

Υπάρχουν περισσότερα στοιχεια;
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#4
Great minds... :) Δεν πειράζει. Θα το συγχωνεύσουμε με το άλλο. Είναι ενδιαφέρον οτι δεν γνωρίζουμε τίποτα για την επιτροπή αυτή. Ίσως στη Φόρμιγγα να αναφέρονται πράγματα αλλά ποιός ξέρει;
 
Top