Εορταστική εκδήλωση για την εγγραφή της ψαλτικής τέχνης στο UNESCO RPICHH

#1
Εορταστική εκδήλωση για την εγγραφή της ψαλτικής τέχνης στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO
(UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 28/01/2020

Όσοι εις Χριστόν - Κωνσταντίνου Πρίγγου: Σύνολο χορωδιών Κύπρου.
 
Top