Εορτή Κοιμήσεως Θεοτόκου σε Κυριακή (2010 & 2021)

Theo.arvanites

Θεόφιλος Ἀρβανίτης
#24
Αν διαβάζαμε ψαλτήρι, τα ευλογητάρια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον άμωμο. Συνδυάζονται λοιπόν άμωμος και τα ευλογητάρια του, με τον πολυέλεο; Φέτος του αγ. Αντωνίου που έπεσε Κυριακή, ψάλαμε το τρίτο κάθισμα του μετά από τη δέηση των ευλογηταρίων, όπως βάλαμε και το δοξαστικό των αίνων ως τελευταίο στιχηρό, για να πούμε το εωθινό στο Δόξα.
 
Top