Εορτή Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου και Θαυματουργού - Ευχές στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες

#21
Στούς προ-γράψαντας να προσθέσω έστω και μεθεορτίως τις θερμές μου ευχές για την ονομαστική εορτή των κ.κ. Δημητρίων αλλά και των Δημητρών για χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα.
ΥΓ Απολογούμαι: Χθές δεν ευρισκόμουν στο σπίτι μου λόγω της ονομαστικής εορτής του γαμπρούλη μου, μας κάλεσαν στο σπίτι τους και περάσαμε μιά υπέροχη μέρα σε εορταστική οικογενειακή ατμόσφαιρα...
Να είστε όλοι καλά!
ΝΓ
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#22
Θερμές ευχαριστίες σε όλους για τις ευχές σας! Ο άγιος Δημήτριος να είναι φρουρός σε συν-εορτάζοντες/ουσες και σε όλο τον κόσμο.
 
#23
Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Εύχομαι σε όλα τα μέλη του Ψ., ο Αγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος ο Μυροβλήτης να πρεσβεύει υπέρ πάντων ημών εκτενώς προς τον Κύριον.

Ῥυόμενος ἡμᾶς, ἐκ κινδύνων ἐπίφανον, Δημήτριε ταῖς εὐχαῖς σου, περισκέπων τοὺς πίστει, καὶ πόθῳ εὐφημοῦντάς σε.
(Από τον Κανόνα του Αγίου)
 
#24


"Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὑπὲρ Χριστοῦ λογχευθείς, ὁ τρισμάκαρ Δημήτριος, πρὸς ἐχθροὺς ἑκάστοτε, ῥομφαία ὤφθη δίστομος, ἀποθερίζων ἐχθρῶν γαυρίαμα, καὶ καταράσσων δαιμόνων φρύαγμα. ᾯ ἐκβοήσωμεν, Ἅγιε Δημήτριε, σκέπε ἡμᾶς, σοῦ τὴν ἀεισέβαστον, μνήμην γεραίροντας."

Ο Μεγαλομάρτυρας Άγιος Δημήτριος, που έχει παρρησία προς τον Κύριο, ας πρεσβεύει για όλους εμάς, αλλά και για την πτωχευμένη πνευματικά, αξιακά & οικονομικά, πατρίδα μας.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
 

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#26
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όσους εορτάζουνε σήμερα στην εορτή του Αγ. Δημητρίου. Ιδιαιτέρως εύχομαι στον γενικό συντονιστή μας, Δημ. Κουμπαρούλη, καθώς και στον Άρχοντα Δημ. Ιωαννίδη. Έτη πολλά σε όλους, και ο Χριστός να σας χαρίζει την κάθε Του ευλογία δια πρεσβειών του προστάτου Αγίου σας. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΙ!!
 

Μανώλης Παπαδάκης

Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Εξω Μουλιανών
#27
Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες/ -ουσες. Ιδιαιτέρως στον καλό μου φίλο και δάσκαλο Άρχοντα Δημήτριο Νεραντζή!
 
#28
Έτη πολλά, καλά, δημιουργικά, ουσιαστικά ευτυχισμένα και ευλογημένα είς άπαντες τους εορτάζοντας και άπασες τις εορτάζουσες!

Ιδιαιτέρως δε θερμές ευχές, εις τον άρχοντα Δημήτριο Ιωαννίδη, του οποίου με έκδηλο ενδιαφέρον περιμένουμε την συνέχεια των αναρτήσεων των τόσο εξαιρετικών αναμνήσεών του.

Και πάλι έτη πολλά εις όλους και όλες! Ο Μεγαλομάρτυς Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης να μας προστατεύει και να μας ευλογεί!
 
#29
Χρόνια πολλά στο Διαχειριστή μας... εύχομαι προκοπή βίου και πίστεως και κάθε χαρά στη ζωή σου.
Επίσης, στον άρχοντα Δημήτριο Ιωαννίδη... έτη πολλά και καλά με δύναμη να πορευθείτε σε αυτή τη ζωή χωρίς τη συγχωρεμένη σύντροφό σας.
Στο Δημήτριο Καλπακίδη, που βρίσκεται στη διασπορά,
Στον αγαπητό φίλο Δημήτρη Σκρέκα...
και όποιον άλλο μπορεί να λησμόνησα.

Χρόνια πολλά και ποιοτικά!
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#30
Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές, την υποστήριξη και την αγάπη σας. Χρόνια πολλά και από μένα προς όλους με υγεία, ιδιαίτερα τους/τις συνεορτάζοντες/ζουσες. Χρόνια πολλά και η σημερινή για τους απανταχού Έλληνες.
 
#31
ΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛ. ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΑΚΑΛΗ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΑΛΑΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.
 
#32


Τοὺς Ἀθλοφόρους τοῦ Χριστοῦ, καὶ τῶν Μαρτύρων κλέος, οἱ φιλέορτοι σήμερον,
δεῦτε πιστῶς ἀνευφημήσωμεν, βοῶντες πρὸς αὐτούς· Χαίροις Ἀθλητάρχα τοῦ
Χριστοῦ, Δημήτριε πανεύφημε, καὶ Μυροβλύτα πανθαύμαστε, ὁ τὴν πλευράν σου
λόγχαις τρωθείς, ὡς ὁ Δεσπότης ἐν τῷ Σταυρῷ· χαίροις Νέστορ γενναιότατε, καὶ
νεανία τερπνότατε, ὁ ταῖς τοῦ Δημητρίου καθοπλισθεὶς εὐχαῖς, καὶ τὸν ὑπερήφανον Λυαῖον καταβαλῶν, καὶ τὴν κάραν σου ξίφει τμηθείς· Χαίρετε ἄμφω Ἀθληταί, Θεσσαλονίκης τὸ καύχημα, καὶ τῆς Οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, πάρεστε οὖν μέσον ἡμῶν ἀοράτως, τῶν ἐκτελούντων τὴν μνήμην ὑμῶν, πρεσβεύοντες ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.


Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, με υγεία υπομονή & επιμονή, να επιτελούν το έργο τους, προς δόξαν Θεού.
 

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#33
Ευχές εγκάρδιες για έτη πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, εντός και εκτός φόρουμ. Πιο συγκεκριμένα δε στους:

Δημήτριο Κουμπαρούλη,
Δημήτριο Παπαγιαννούλη,
Δημήτριο Σκρέκα,
Δημήτριο Παπαζέτη,
Δημήτριο Δημητρακόπουλο,
Δημήτριο Στραγαλινό,
Δημήτριο Μαούνη,
Δημήτριο Αναστασιάδη,
Δημήτριο Γεωργαντώνη,
Δημήτριο Φακίνο,
Δημήτριο Καλπακίδη,
Δημήτριο Λέκκα,
Δημήτριο Κοντογιώργη,
Δημήτριο Κοτταρίδη,
Δημήτριο Παπαγεωργίου,
Δημήτριο Παπάνη,
Δημήτριο Βαζά,
Δημήτριο Σαργιώτη,
Δημήτριο Καταραχιά
Δημήτριο Καμπλιέ,
Δημήτριο Αποστολάκη,
Δημήτριο Κατσικλή,
Δημήτριο Χατζηγεωργίου
Δημήτριο Τζωρτζάτο,
Δημήτριο Ανδριώτη,
Δημήτριο Γαλάνη,
Δημήτριο Δημητριάδη,
Δημήτριο Μανούση,
Δημήτριο Ζαγκανά,
Δημήτριο Μυλωνά,
Δημήτριο Βερύκιο,
Δημήτριο Γάλλο,
Δημήτριο Ιωαννίδη,
Δημήτριο Κακανά και
Δημήτριο Νεραντζή.

Αιωνία η μνήμη και των μακαριστών Δημητρίου Νίκου, Δημητρίου Δημητρακοπούλου,
Δημητρίου Σουρλατζή και Δημητρίου Μαγούρη.
Χρόνια πολλά σε όλους σας, είθε να έχετε την ανδρεία και τη χαρά του αγίου σας!

Εξαιρέτως ευχές στον διαχειριστή μας Δημήτρη Κουμπαρούλη και είθε ο Θεός να ευλογεί και μετουσιώνει την ιδέα και τον κόπο του σε δοξασμό Του!

Και όπως μου είπε ωραιότατα μια θεία από το χωριό (για την εορτάζουσα μητέρα μου): «Χρόνια Πολλά για τη γιορτινή ημέρα»!

ΥΓ Α, και καλό επαναπατρισμό στους (αυτο)εξόριστους Δημητρίους εν Λονδίνω, Σύδνεϊ, Παρισίω και όπου γης...
 
#35
"Μύρον γεωργήσας πνευματικόν, τῷ ἐπουρανίῳ, μύρῳ Μάρτυς δι’ ἀρετῶν, μύρων κρήνη ὤφθης, ζωοποιῶν ἐν κόσμῳ, Δημήτριε Μαρτύρων, τὸ ἀκροθίνιον. "
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
, με υγεία και δύναμη.
O Μυροβλύτης Άγιος, ας πρεσβεύει υπέρ ημών προς τον Κύριον.

http://www.imlagada.gr/default.aspx?catid=106
 
Last edited:
#37
"Τὸν συμπαθέστατον, Κυρίου Μάρτυρα, ἐκδυσωποῦμέν σε πιστῶς Δημήτριε, ῥῦσαι ἡμᾶς παντοδαπῶν, κινδύνων ἐπερχομένων, ἴασαι ψυχῶν ἡμῶν, καὶ σωμάτων τὰ τραύματα, θραῦσον τὰ φρυάγματα, τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν Ἅγιε, εἰρήνευσον ἡμῶν τὴν ζωήν, ὅπως ἀεὶ σε δοξάζωμεν."

Ο Μυροβλήτης Άγιος, ας συνδράμει για μια ακόμη φορά, προστατεύοντας, όχι μόνο τη Θεσ/νίκη, αλλά άπαν το γένος ημών από " ... παντοδαπῶν, κινδύνων ἐπερχομένων..."
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ευλογημένα τόσο στο Διαχεριστή του "Ψ", στους επιμελείς και υπομονετικούς συντονιστές, αλλά και σ' όλους τους εορτάζοντες.
 
Last edited:

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#38
Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες!

ΥΓ Α, και καλό επαναπατρισμό στους (αυτο)εξόριστους Δημητρίους εν Λονδίνω, Σύδνεϊ, Παρισίω και όπου γης...
Ευχαριστούμε για όλα, Δημήτρη Κουμπαρούλη, ο άγιος Δημήτριος να σε στηρίζει και να σε φωτίζει πάντα...
 
#39
Οι Αγ. ΔΗΜΉΤΡΙΟς & Νέστωρ.jpg

"Της Θεσσαλονίκης τον μέγα στρατηλάτη, Δημήτριον νυν ψάλλω Χριστού τον Θείον λάτριν....
Λόγχη τε τρωθείς δε, πλευράν ως ο Δεσπότης, Δημήτριε το μύρο βλυστάνεις τοις ανθρώποις..." (Στίχοι αείμνηστου Γεράσιμου Πρεβεζιάνου).

ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ χωρίς covid-19, στο διαχειριστή κ. Δημήτρη Κουμπαρούλη και σ' όλους τους εορτάζοντες.
 
Top