Εξαποστειλάρια Κυριακής Ασώτου

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Στο ΗΟΠ έχει τέσσερα

Ἐξαποστειλάρια: 1.– Τό Β΄ Ἀναστάσιμον «Τόν λίθον θεωρήσασαι...». 2.– Τοῦ Τριῳδίου· «Τόν πλοῦτον, ὅν μοι δέδωκας...». 3.– «Ἐσκόρπισας τόν πλοῦτόν σου...», καί 4. – Τό Θεοτοκίον αὐ*τῶν· «Ἁγία Μητροπάρθενε...».

στα Δίπτυχα έχει τρία. Ο Βουδούρης στα μουσικά έχει μόνο δύο (όχι το θεοτοκίο).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ἔτσι ὁρίζει τό ΤΜΕ: «τὸ Ἀναστάσιμον, τὸ τοῦ Τριῳδίου καὶ τὸ Θεοτοκίον».
Τίς ἐπόμενες δύο ὁρίζει: «τὰ τοῦ Τριῳδίου» καί θά δεῖς καί τά Δίπτυχα γιά τίς ἑπόμενες.


 
Top