Εξέδυσάν με και Ήδη βάπτεται

#1
Η Καραντίνα, καραντίνα, αλλά ακόμη και των θυρών κεκλεισμένων, οι ψάλτες ψάλλουν τα μεγαλεία του Θεού, και δεν λαμβάνουν υπόψη την ύπαρξη, ή μη εκκλησιάσματος. Το κείμενο του Εξέδυσάν με εδώ.
 

Attachments

Top