Εναρκτήριος ακολουθία Πάσχα

#1
Η ακολουθία αρχίζει με τον Ευλογητόν... (ή απουσία ιερέως) με το Δι' ευχών...
Μετά το τέλος κάθε στάσης έπεται η προσφώνηση από τον ιερέα Δι' ευχών...
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 401 απάντηση εις λειτουργικάς απορίας του καθηγητή Ι. Φουντούλη, μετά την τρίτη στάση λέγεται Ο Θεός οικτηρήσαι... (μαρτυρείται πουθενά ή είναι προσωπική άποψη του συγγραφέα;).
Μετά την προσφώνηση της τρίτης στάσης (Δι' ευχών ή Ο Θεός οικτηρήσαι) γίνεται μικρά απόλυση και ο συνήθης στίχος απόλυσης των ακολουθιών του όλου έτους Δι' ευχών (Λειτουργικαί Παρατυπίαι, π. Σεραφείμ Φαράσογλου). Δεν προηγείται διαλογική απόκριση Χριστός ανέστη... και τα εξής.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Τὸ μεσονυκτικὸ σχολάζει κατὰ τὶς ἀγρυπνίες, τὴν Καθαρὰ Δευτέρα καὶ ἀπὸ τὴν Μεγάλη Πέμπτη πρὸ τοῦ ὄρθρου ἕως καὶ τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ (ΤΑΣ κεφ. λ’ , μα’, Dmitrievskij τ. 3 σσ. 7-8, τυπικὸ Μεσσήνης σσ. 197, 258).
 
Top