Εναλλαγή Μικράς και Μεγάλης Παράκλησης

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Με βάση τις διατάξεις του ΤΜΕ την περίοδο του 15αυγούστου ψάλλονται εναλλάξ στους εσπερινούς η μικρά και η μεγάλη παράκλησις.

Στο ΤΜΕ 2Αυγ. παρ. 2 αναγράφεται η Μεγάλη παράκλησις εν Κυριακή αλλά όχι μόνο εκεί.
Στο ΤΜΕ Κυριακή μετά την εορτήν παρ. 9 ...ψάλλεται η Μεγάλη Παράκλησις ως είθισται.

Συμπερασματικά φαίνεται ότι κάθε Κυριακή τελείται η Μεγάλη Παράκλησις ανεξαρτήτως σειράς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρόταση του π. Κων/νου Παπαγιάννη - την οποία εφήρμοσε κι ο αείμνηστος Μπεκατώρος σε κάποια βοηθήματα του- να ψάλλεται την 6η Αυγούστου η Μεγάλη Παράκλησις λόγω του Μεγάλου Προκειμένου και της Δεσποτικής Εορτής.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Με βάση τις διατάξεις του ΤΜΕ την περίοδο του 15αυγούστου ψάλλονται εναλλάξ στους εσπερινούς η μικρά και η μεγάλη παράκλησις.
Ἡ ἐναλλαγή πού προβλέπεται στά ΔΙΠΤΥΧΑ εἶναι ὀρθή, καθόσον τηρεῖται ἡ σειρά, ἀσχέτως ἄν καταλιμπάνεται κάποια Παράκληση.
Στο ΤΜΕ 2Αυγ. παρ. 2 αναγράφεται η Μεγάλη παράκλησις εν Κυριακή αλλά όχι μόνο εκεί.
Στο ΤΜΕ Κυριακή μετά την εορτήν παρ. 9 ...ψάλλεται η Μεγάλη Παράκλησις ως είθισται.
Συμπερασματικά φαίνεται ότι κάθε Κυριακή τελείται η Μεγάλη Παράκλησις ανεξαρτήτως σειράς.
Αὐτό ἰσχύει.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρόταση του π. Κων/νου Παπαγιάννη - την οποία εφήρμοσε κι ο αείμνηστος Μπεκατώρος σε κάποια βοηθήματα του- να ψάλλεται την 6η Αυγούστου η Μεγάλη Παράκλησις λόγω του Μεγάλου Προκειμένου και της Δεσποτικής Εορτής.
Γιά νά τήν ἀφήσει ὁ ἀείμνηστος Μπεκατῶρος κάτι θά ἤξερε. Ὅπως γράφτηκε κι ἐδῶ, οὕτως ἤ ἄλλως οἱ Παρακλήσεις ἀποσυνδέονται ἀπό τήν Μεταμόρφωση. Ἡ ἀκρίβεια τῆς τάξεως δέν τίς προβλέπει σέ προεόρτια καί μεθέορτα Δεσποτικῶν Ἐορτῶν.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#3
Ευχαριστούμε τον π. Μάξιμο και τον κ. Θεοδωράκη για τις απαντήσεις.

Το θέμα πάντως της Μεταμορφώσεως (παράδοσις Μεγάλης Παρακλήσεως) έχει σχέση ίσως και με την συνήθεια να ψάλλεται πάντα τις Κυριακές η μεγάλη παράκλησις.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Το θέμα πάντως της Μεταμορφώσεως (παράδοσις Μεγάλης Παρακλήσεως) έχει σχέση ίσως και με την συνήθεια να ψάλλεται πάντα τις Κυριακές η μεγάλη παράκλησις.
Δέν μπορῶ νά ἔχω ἀντίθετον ἄποψιν ἤ σύμφωνον γνώμην. Τό θέμα τῆς ἐναλλαγῆς τῶν παρακλήσεων, ὅπως ἔχει φανεῖ, δέν βασίζεται σέ κάποια ἀπόλυτη καί σταθερή ἀρχή. Νομίζω ὅτι κινεῖται σέ διαφορετικές ἑρμηνεῖες, λόγῳ τῆς "νεοφανοῦς" πρακτικῆς, ὅπως ἀναλύσαμε. Ὅλες εἶναι σεβαστές, ἀλλ᾿ ἡμεῖς σεβόμεθα περισσότερον (καθηκόντως) τήν ὁριζομένην ὑπό τῶν Διπτύχων.
Τό θέμα χρήζει καί βαθυτέρας ἐρεύνης.
 
#5
Να καταθέσω και εγώ την πρακτική που γνώριζα μέχρι τώρα για τις παρακλήσεις του δεκαπενταυγούστου.

  • Σάββατο απόγευμα και παραμονή Μεταμορφώσεως: Δεν ψάλλεται παράκληση.
  • Κυριακή, Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα: Μεγάλη Παράκληση.
  • Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή απόγευμα: Μικρή Παράκληση.

Σύμφωνα με αυτήν την πρακτική (η οποία μάλλον έχει αγιορείτικη προέλευση, αφού εκεί ψάλλονται παρακλήσεις όλο το χρόνο᾿ βλ. και εδώ), την πρώτη ημέρα δεν θα ψαλεί η μικρή, αλλά όποια τύχει σύμφωνα με την ως άνω κατανομή. Όμοια, και το απόγευμα της 6ης Αυγούστου.

Τώρα διάβασα το Σύστημα Τυπικού και ομολογώ ότι δεν γνώριζα την τάξη που γράφει ο π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης και αναφέρετε και εσείς στα προηγούμενα μηνύματα.

(1000 μηνύματα:))
 
Last edited:
Top