Ελληνικά δημοτικά τραγούδια - Σπυριδάκη & Περιστέρη

emakris

Μέλος
Τώρα δεν ξέρω γιατί το θυμήθηκε ο Shota, αλλά πρόκειται για μνημειώδες έργο, το πιο σοβαρό που υπάρχει στον χώρο της ελληνικής μουσικής λαογραφίας (δεν λέω "εθνομουσικολογίας", διότι είναι κάτι διαφορετικό). Ο αείμνηστος Σπυρίδων Περιστέρης, πέρα από όλα τα άλλα, μας δίδαξε ότι οι τρόποι του δημοτικού τραγουδιού έχουν ομοιότητες προς τους ήχους της βυζαντινής μουσικής, αλλά δεν είναι οι ήχοι της βυζαντινής μουσικής, σε αντίθεση προς όσα διατείνονταν άλλοι μουσικοδιδάσκαλοι. Τεράστιο θέμα, που δεν είναι του παρόντος. Δεν τον γνώρισα δυστυχώς, αλλά τον θεωρώ δάσκαλό μου στα θέματα της παραδοσιακής μουσικής.
 
Top