[Ανακοίνωση] "Εκφωνητικά" λειτουργικά ήχος α'

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Στους διαλόγους συμβολής υπάρχουν λειτουργικά "εκφωνητικά" σε ήχο α'.
Τα συγκεκριμένα "ταιριάζουν" με το "Άξιον εστί" Γρηγορίου σε α' ήχο χωρίς να είναι βέβαια αναγκαία μια τέτοια "σύνδεση".
Η καταγραφή τόσο λιτών μελών είναι βοήθημα για την κάπως "χορική" απόδοση των συγκεκριμένων απαντήσεων/ύμνων του λαού.
http://www.symbole.gr/forum/viewtopic.php?f=282&t=1376
 
Top