Εισόδια της Θεοτόκου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Στὸν ὄρθρο ψάλλονται γ’ στιχολογίες καὶ ὁ πολυέλεος (ΤΑΣ κεφ. ιδ’, μηναῖα Νοεμβρίου ἐκδ. 1755 καὶ 1806). Μετὰ τὴν β’ στιχολογία ψάλλεται δὶς τὸ κάθισμα μετὰ τὴν β’ στιχολογία τῆς 22/11, καὶ ἀκολουθοῦν τὰ ἄλλα δύο μετὰ τὴν γ’ στιχολογία καὶ μετὰ τὸν πολυέλεο.

 


Στὸν ὄρθρο ψάλλονται γ’ στιχολογίες καὶ ὁ πολυέλεος (ΤΑΣ κεφ. ιδ’, μηναῖα Νοεμβρίου ἐκδ. 1755 καὶ 1806). Μετὰ τὴν β’ στιχολογία ψάλλεται δὶς τὸ κάθισμα μετὰ τὴν β’ στιχολογία τῆς 22/11, καὶ ἀκολουθοῦν τὰ ἄλλα δύο μετὰ τὴν γ’ στιχολογία καὶ μετὰ τὸν πολυέλεο.


Και αυτό γιατί γίνεται κατά το ΤΑΣ; Για να μη χαθεί η γ΄ στιχολογία του ψαλτηρίου; Κατά τις μνήμες αγίων με πολυέλεο της τεσσαρακοστής συμβαίνει κάτι παρόμοιο;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Και αυτό γιατί γίνεται κατά το ΤΑΣ; Για να μη χαθεί η γ΄ στιχολογία του ψαλτηρίου; Κατά τις μνήμες αγίων με πολυέλεο της τεσσαρακοστής συμβαίνει κάτι παρόμοιο;


Ναί.
Ἀρχικὰ δὲν ὑπῆρχε ἄλλος πολυέλεος σ' αὐτὴ τὴ σαρακοστή.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Κοινωνικὸν ἦχος γ’. Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι· ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως»

(χφ. Κρυπτοφέῤῥης Α.β.V πραξαπόστολος μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1025-1100 φ. 179r).

«Κοινωνικὸν ἦχος μέσος γ’. Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς»

(χφφ. πραξαπόστολοι Μ. Λαύρας Β-74 ια’ αἰ. φ. 229v, Σινὰ 286 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 242r, Βατοπαιδίου 925 ἐκλογάδιο τοῦ ἔτους 1105 φ. 153v «ἦχος α’», τυπικὸ Κασούλων τοῦ ἔτους 1173 ἔκδ. Ἀ. Ἀποστολίδη σ. 55, ΤΑΣ κεφ. ιδ’ «ἦχος γ’»).

«Κοινωνικόν. Ἀπενεχθήσονται»

(χφ. Βritish Library Additional 32051 πραξαπόστολος ιγ’ αἰ. φ. 160v).
 
Παρακαλώ αν γνωρίζει κάποιος, Στήν ἑνάτη ὥρα που λέγεται την 21 Νοεμβρίου, μετά τούς ψαλμούς διαβάζουμε μόνο τὀ ἀπολυτίκιο της ἑορτῆς ἤ προσθέτουμε καί τό : "Ὁ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς..." ;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Παρακαλώ αν γνωρίζει κάποιος, Στήν ἑνάτη ὥρα που λέγεται την 21 Νοεμβρίου, μετά τούς ψαλμούς διαβάζουμε μόνο τὀ ἀπολυτίκιο της ἑορτῆς ἤ προσθέτουμε καί τό : "Ὁ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς..." ;
Ποτέ δέν καταλιμπάνεται τό θεοτοκίον τῆς ὥρας.
 
Top