Εισόδια της Θεοτόκου [καταβασίες]

#1
καλησπέρα σας θα ήθελα να ρωτήσω για τις καταβασίες Χριστός γεννάται δοξάσατε γιατί τις ψήνουμε στην κυρία μέρα της εορτής των εισοδίων αν το θέμα έχει απαντηθεί κάπου αν μπορέσετε να με παραπέμψετε.γιατί κοιτάω στο τυπικό του Κωνσταντίνου Παπαγιάννη σημειωση 365 σημειώσει ότι οι
καταβασίες Χριστός γεννάται τις έψαλαν μετά από την απόδοση των εορτής των εισοδίων.
 

Attachments

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Τὰ τυπικὰ τῆς Στουδιτικῆς παράδοσης (Εὐεργέτιδος μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1098-1118 σ. 321, Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 60, χφ. Vat. gr. 1877 τυπικὸ Μήλι τοῦ ἔτους 1292 φ. 57r) ὁρίζουν «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου...» ἤ τοὺς εἱρμοὺς τοῦ β’ κανόνα τους.«Ἀνοίξω τὸ στόμα μου...» ὁρίζουν καὶ τὰ τῆς Σιναϊτικῆς παράδοσης (χφφ. Σινὰ 1097 τυπικὸ Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου Σινὰ τοῦ ἔτους 1214 φ. 87v, 1101 τοῦ ἔτους 1311 φ. 142r).Ἡ Λαύρα τοῦ ἁγίου Σάβα, 13 χιλιόμετρα ἀπὸ τὴ Βηθλεέμ, θέλει «Χριστὸς γεννᾶται...» (χφφ. ΤΑΣ Σινὰ 1095 ιβ’ αἰ. φ. 48v, Μ. Λαύρας Γ-5 ιβ’ αἰ. φ. 31v, Κρατικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ῥωσίας 173.Ι 501 ιβ' αἰ. φ. 28r, ἁγ. Σάβα 312 τοῦ ἔτους 1201 φ. 32r).Ἴσως ὁ κτίτορας ὅσιος Σάβας (+532) νὰ παρέδωσε καὶ τὸ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ...» τῆς νυκτὸς τῶν Χριστουγέννων στὸ μεσονυκτικὸ ἤ στὴν ἀρχὴ τοῦ ἐξαψάλμου, ὅπως καὶ τὸ «Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν» (ἐτέχθη-ἐφάνη) γιὰ τὶς ἑορτὲς τῆς πλησίον τῆς Βηθλεεὲμ Λαύρας.
 
Last edited:
Top