Εισαγωγή από το "Μελοποιία των χορικών και κομμών της Αντιγόνης" υπό Ιω. Θ. Σακελλαρίδου

...πολυάριθμες προσπάθειες.

Benedetto Marcello

Ομηρικός Ύμνος «Εις Δήμητραν».


[...]

Λέκκας

Α' Στάσιμο - Ευμενίδες του Αισχύλου.
 

Attachments

  • Picture2013511131512.jpg
    Picture2013511131512.jpg
    202 KB · Views: 5
Back
Top