Εισαγωγή «Παννυχίδος» Ι. Φουντούλη

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
Επισυνάπτω δακτυλογραφημένη την Εισαγωγή της Παννυχίδος του Φουντούλη εκ του «Κείμενα Λειτουργικής» τ. α΄ «Ακολουθίαι του Νυχθημέρου», Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. 47-59.
 

Attachments

  • Εισαγωγή Παννυχίδος.doc
    105 KB · Views: 80
Top