Εισαγωγή «Παννυχίδος» Ι. Φουντούλη

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#1
Επισυνάπτω δακτυλογραφημένη την Εισαγωγή της Παννυχίδος του Φουντούλη εκ του «Κείμενα Λειτουργικής» τ. α΄ «Ακολουθίαι του Νυχθημέρου», Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. 47-59.
 

Attachments

Top