Ειρμός γ' ωδής Μεγάλου Κανόνα «Επί την ασάλευτον Χριστέ...»

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
#1
Επί την ασάλευτον Χριστέ πέτραν των εντολών σου, στερέωσόν μου την διάνοιαν
Έτσι τον γράφει ο αείμνηστος δάσκαλος Σ.Καράς τον συγκεκριμένο ειρμό, στο μουσικό Τριώδιον, στο δεύτερο τόμο του οποίου υπάρχει χειρόγραφος και μουσικά ολόκληρος ο μεγάλος κανόνας του αγίου Ανδρέα.
Γνωρίζει κάποιος να μας πει κάτι σχετικά με αυτή τη διαφοροποίηση από το συνηθισμένο .... Επί την ασάλευτον Χριστέ πέτραν των εντολών σου, την εκκλησίαν σου στερέωσον;
Εδώ ο συγκεκριμένος ειρμός και σε ηχητικό από το βυζαντινό χορό των Καλοφωνάρηδων:
http://www.youtube.com/watch?v=8S5wfv5JDRg#t=67m53s
Σας ευχαριστώ
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ἔτσι τόν βλέπω στό· (+)Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ (Α΄ ἔκδοση 1932 στό Παρίσι), ἐπανέκδοση ὑπό τοῦ Ἐκδοτικοῦ Ὀργανισμοῦ Π. Κυριακίδη Α.Ε., Ἀθήνα 2006, συνταγμένο σύμφωνα μέ τούς κώδικες: α) Παρισινός μεμβράνινος μουσικός τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Γάλλων ὑπ᾿ ἀριθμ. 220 Coislin, ιγ΄ αἰ. β) Μεγίστης Λαύρας μεμβράνινος ὑπ᾿ ἀριθμ. Β 32, ιγ΄ αἰ., σελ. 226 [ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ, Ποίημα Ἀνδρέου Κρήτης].


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


«...τὴν ἐκκλησίαν σου στερέωσον»

(χφφ. τριῴδια Βατοπεδίου 1190 ια’ αἰ. φ. 48r, Λειμῶνος 31 ιβ’ αἰ. φ. 62v, Τριῴδιον ἐκδ. 1586, 1850, Ῥώμης 1879).«...στερέωσόν μου τὴν διάνοιαν»

(χφφ. Σινὰ Μ 1 (νέα εὑρήματα) Μεγάλος κανόνας ια’-ιβ’ αἰ. φ. 84r, Λειμῶνος 262 εἱρμολόγιο ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 114r, Εἱρμολόγιον ἐκδ. 1742, 1906).
 
Top