Ειρμός «Πανύμνητε, τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα», ᾨδὴ θ', Ἦχος βαρὺς

GabrielCremeens

Music Director at St. George, Albuquerque, NM
Υπάρχει μουσικό κείμενο για τον εξής ειρμό; (16η Δεκεμβρίου, 15 Ιουνίου, Δευτέρα και Παρασκευή βαρέος ήχου).

«Πανύμνητε, τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα, ἡ τὸν ἄναρχον Λόγον, ἀσπόρως συλλαβοῦσα, καὶ σεσαρκωμένον Θεόν, τεκοῦσα τοῖς ἀνθρώποις, πιστοὶ πάντες σε ἀεὶ μεγαλύνομεν».

Μου το ζήτησε ένας φίλος και δεν το βρίσκω στα κλασσικά Ειρμολόγια που έχω διαθέσιμα.

-Γαβριήλ
 

Τσακιτζής

Παλαιό Μέλος
Υπάρχει μουσικό κείμενο για τον εξής ειρμό; (16η Δεκεμβρίου, 15 Ιουνίου, Δευτέρα και Παρασκευή βαρέος ήχου).

«Πανύμνητε, τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα, ἡ τὸν ἄναρχον Λόγον, ἀσπόρως συλλαβοῦσα, καὶ σεσαρκωμένον Θεόν, τεκοῦσα τοῖς ἀνθρώποις, πιστοὶ πάντες σε ἀεὶ μεγαλύνομεν».

Μου το ζήτησε ένας φίλος και δεν το βρίσκω στα κλασσικά Ειρμολόγια που έχω διαθέσιμα.

-Γαβριήλ

Φίλε μου, ο Ειρμός αυτός όπως και άλλοι 685 περίπου, υπάρχει στο Ειρμολόγιο που έχω εκδόσει και βρίσκεται στα τελευταία εναπομείναντα αντίτυπα.
Τον παραθέτω :
 

Attachments

  • Πανύμνητε των ουρανών Υψηλοτέρα - Ειρμοί Κανόνων Βαρέως.mp3
    1.4 MB · Views: 39
Top