Ειρμοί β΄ ήχου

cloaca

Νέο μέλος
Ψάχνω τους ειρμούς :
Άβυσσος αμαρτημάτων,
Φώτισον τους οφθαλμούς μου,
Ευσπλαχνίας υπάρχουσα,
Ότι νυξ των παθών περί εμέ,
Εν τη φλογοφόρω καμίνω,
Παίδες άγιοι καμίνω.
Ευχαριστώ.
 

cloaca

Νέο μέλος
Σε ευχαριστώ φίλε μου.
Πως μπορώ να βρω πληροφορίες για να το παραγγείλω?
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Από εδώ:

Νέον Ειρμολόγιον, Αποστόλου Παπαχρήστου 511 σελ., Αγρίνιο, 1998
Περιέχει τα παραλειπόμενα του κλασσικού Ειρμολογίου του Ιωάννου Πρωτοψάλτου κατά μελοποίηση του εκδότου, καθώς και άλλα χρήσιμα μέλη π.χ. του Μεσονυκτικού και του Όρθρου και άλλα σε παράρτημα.

Παραγγελίες στη διεύθυνση του εκδότου: Ξενοπούλου 63, 301 00, Αγρίνιον.

Εδώ γράφει ότι είναι εξαντλημένο.
Εδώ το έχει ως διαθέσιμο.
 
Last edited:

jhonny

Παλαιό Μέλος
Υπάρχει έστω αυτός ο ειρμός κάπου εδώ μέσα;
Πάντως ούτε το Ειρμολόγιο του Πέτρου τον έχει,ούτε του Ιωάννου...
 

Παντελεής

Νέο μέλος
Καλή Σαρακοστή με υγεία. Ψάχνω τα λόγια των παρακάτω ειρμών και αν είναι εύκολο και σε μελωδία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ήχο β.
Ωδή ε. Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς και Ὅτι νὺξ τῶν παθῶν
Ωδή ζ. Ἐν τῇ φλογοφόρῳ καμίνῳ
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Ἐν τῇ φλογοφόρῳ καμίνῳ, ὡς ἐν
δροσοπόκῳ νεφέλη, ὐπῆχον οἱ παῖδες ἐν
βαβυλῶνι· εὐλογοῦντες σὲ τὸν Κύριον,
τὸν ὑπερένδοξον Θεόν, καὶ σωτῆρα
πάντων.

(από εδώ).

Όπως αναφέρεται παραπάνωhttp://analogion.com/forum/showthread.php?p=200775, και οι τρεις ειρμοί υπάρχουν τονισμένοι μουσικά στο "Νέον Ειρμολόγιον" του Αποστόλου Παπαχρήστου.
 
Last edited:

Παντελεής

Νέο μέλος
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Δυστυχώς το Ειρμολόγιον του Παπαχρήστου που μου είπατε είναι εξαντλημένο. Καλή δύναμη.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Συγχώνευσα τά δύο παρόμοια θέματα.
Δέν ξέρω ποιοί τούς ζητοῦν αὐτά, ἀλλά τά Φώτισον τους οφθαλμούς μου, καί Ευσπλαχνίας υπάρχουσα, δέν εἶναι εἱρμοί ἀλλά τροπάρια, πού τό πρῶτο τό συναντᾶμε στό Μέγα Ἀπόδειπνο
Ἦχος β'
Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, Χριστὲ ὁ Θεός, μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον, μήποτε εἴπῃ ὁ ἐχθρός μου· Ἴσχυσα πρὸς αὐτόν.

καί τό ἄλλο στά θεοτοκία τοῦ Ὡρολογίου
Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας, καὶ τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ
Εἰς τό, Θεὸς Κύριος, Ἦχος β'.

Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα πηγή, συμπαθείας ἀξίωσον ἡμᾶς Θεοτόκε, βλέψον εἰς λαὸν τὸν ἁμαρτήσαντα, δεῖξον ὡς ἀεὶ τὴν δυναστείαν σου∙ εἰς σὲ γὰρ ἐλπίζοντες, τὸ Χαῖρε βοῶμέν σοι∙ ὡς ποτὲ ὁ Γαβριήλ, ὁ τῶν Ἀσωμάτων Ἀρχιστράτηγος.

Διορθώνω λίγο τό τοῦ Νεοκλῆ
Ἐν τῇ φλογοφόρῳ καμίνῳ
ὡς ἐν δροσοπόκῳ νεφέλη
ὑπῆρχον οἱ παῖδες ἐν Βαβυλῶνι
εὐλογοῦντές σε τὸν Κύριον,
τὸν ὑπερένδοξον Θεόν
καὶ σωτῆρα τῶν πάντων.
σύμφωνα μέ τό Εἱρμολόγιον Εὐστρατιάδου,
ἀπ᾿ ὅπου καί ἡ συνημμένη φωτο γιά τόν εἱρμό Ὅτι νὺξ τῶν παθῶν.
Ὁ Παπαχρήστου ἔχει καί τόν Παίδες άγιοι καμίνω (νομίζω).

 

Attachments

  • otinyx.JPG
    otinyx.JPG
    2.1 MB · Views: 19

Παντελεής

Νέο μέλος
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεία σας π. Μάξιμε. Το Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς το βρήκα στο Θεοτοκάριον του Αγίου Νικοδήμου, στην Ωδή ε, ήχος β, Τρίτη εσπέρας.

Επίσης αν είναι εύκολο μήπως ξέρει κάποιος τον Ειρμό Σεσαρκωμένον τὸν Λόγον σε ήχο βαρύ, Ωδή θ'.;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεία σας π. Μάξιμε.
Παρακαλῶ.

Το Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς το βρήκα στο Θεοτοκάριον του Αγίου Νικοδήμου, στην Ωδή ε, ήχος β, Τρίτη εσπέρας.
Μάλιστα, τό βλέπω. Ὁ Παπαχρήστου (Νέον ΕἹρμολόγιον σ. 266) ἐπιγράφει Ἕτερος Πρός τό «φώτισον τούς ὀφθαλμούς μου», ἀλλά μελίζει τό α΄ τροπάριον Νόμου σε τιμιωτέραν. Τό αὐτό στήν ἑπόμενη σελίδα γιά Ἕτερος Πρός τό «Ὅτι νύξ τῶν παθῶν...» καί μελίζει τό α΄ τροπάριον Ὅτι σύ εἶ ἡ ἰσχύς.

Επίσης αν είναι εύκολο μήπως ξέρει κάποιος τον Ειρμό Σεσαρκωμένον τὸν Λόγον σε ήχο βαρύ, Ωδή θ'.;
Αὐτόν ποῦ τόν βλέπετε;


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Σεσαρκωμένον τὸν Λόγον ἀσπόρως, ἐκ σοῦ θεοπρεπῶς τέτοκας Παρθένε Θεοτόκε, καὶ σὲ μεγαλύνομεν

(Εἱρμολόγιον (ἐκκλησιαστικὸν) ἐν Ἀθήναις 1906 σ. 125).
 

Παντελεής

Νέο μέλος
Ευχαριστώ πολύ (αν και με μεγάλη καθυστέρηση) όλους σας για την πολύτιμη βοήθειά σας.
π. Μάξιμε το Σεσαρκωμένον τὸν Λόγον το βρήκα στο Θεοτοκάριο του Αγάπιου μοναχού, στον ήχο βαρύ Πέμπτη εσπέρας, ωδή θ.
Αυτές τις μέρες διάβαζα τα Θεοτοκάρια και όσους ειρμούς ζήτησα τους είδα στα Θεοτοκάρια. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ όλους σας.
 

Γιώργος Χ.

Νέο μέλος
Καλή Σαρακοστή με υγεία. Ψάχνω τα λόγια των παρακάτω ειρμών και αν είναι εύκολο και σε μελωδία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ήχο β.
Ωδή ε. Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς και Ὅτι νὺξ τῶν παθῶν
Ωδή ζ. Ἐν τῇ φλογοφόρῳ καμίνῳ

Τί σύμπτωση. Κι εγώ τα ψάχνω.
Μήπως έχει κανείς το Νέο Ειρμολόγιο του Απόστολου Παπαχρήστου ή το Ειρμολόγιο Ευστρατιάδου για να σκανάρει το τονισμένο κείμενο αυτών των τριών ειρμών και να το ανεβασει ;
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Σήμερα που έψαξα, δεν βρήκα ούτε στο Νέο Ειρμολόγιο του Απόστολου Παπαχρήστου, ούτε στο "Νέον Υπερπλήρες Ειρμολόγιον" του Δημ. Ιωαννίδη τους παραπάνω ειρμούς σε μουσικό κείμενο.
Άρα το:
Ὑπάρχουν στὸ Νέον Εἱρμολόγιον Ἀπ. Παπαχρήστου.
πιθανώς αναφέρεται στους υπόλοιπους ειρμούς του πρώτου μηνύματος.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Σήμερα που έψαξα, δεν βρήκα ούτε στο Νέο Ειρμολόγιο του Απόστολου Παπαχρήστου, ...
Ὁ Παπαχρήστου (Νέον ΕἹρμολόγιον σ. 266) ἐπιγράφει Ἕτερος Πρός τό «φώτισον τούς ὀφθαλμούς μου», ἀλλά μελίζει τό α΄ τροπάριον Νόμου σε τιμιωτέραν. Τό αὐτό στήν ἑπόμενη σελίδα γιά Ἕτερος Πρός τό «Ὅτι νύξ τῶν παθῶν...» καί μελίζει τό α΄ τροπάριον Ὅτι σύ εἶ ἡ ἰσχύς.
Νά διαβάζουμε καί τί ἔχει γραφεῖ...

Ὁ μακαριστός Ἰωαννίδης εἶναι πληρέστατος σέ ὅσα ὑπάρχουν στά λειτουργικά βιβλία!
Δέν ἦταν ὑποχρεωμένος καί στά τοῦ Θεοτοκαρίου πού ψάχνουν κάποιοι...
Γιά τόν Παπαχρήστου διαβάσατε... ἤ ὄχι ἀκόμη;;;;;;;;;;;:eek::oops::giggle::geek:
 
Top