Εγκόλπιο Μεγάλης Εβδομάδος, 1886

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Από την Ανέμη, ένα εύχρηστο και καλαίσθητο εγκόλπιο Μεγάλης Εβδομάδος μικρού σχήματος (10,6 x 16 cm) που εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1886 (τύποις Σ.Ι. Βουτυρά) κι έχει τίτλο:
"Τα σεπτά πάθη και η αγία Ανάστασις του Σωτήρος : ήτοι αι από του εσπερινού της Κυριακής των Βαϊων μέχρι του εσπερινού της Κυριακής του Πάσχα πλήρεις ακολουθίαι των Νυμφίων, των Προηγιασμένων, των Παθών, του Επιταφίου και της Αναστάσεως αις προσετέθη εν παραρτήματι η του Ακαθίστου Ύμνου".
 

Attachments

  • εγκόλπιον Μεγάλης Εβδομάδος.pdf
    7.9 MB · Views: 1,534
Last edited by a moderator:
Υπάρχει και αυτό το βιβλίο του 1871, πάλι σε σχήμα εγκολπίου, εκδεδομένο το 1871 με τίτλο: «Τα Άγια Πάθη και η Ανάστασις: ήτοι Η ακολουθία των Δώδεκα Ευαγγελίων, των Ωρών της Μεγάλης Παρασκευής, του όρθρου του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου και του εσπερινού της Αναστάσεως, εν αις καί τινα τονισμένα τροπάρια ψαλλόμενα αργώς». Από σελ. 111 (κυριως) του pdf και εξής περιέχονται και αργά μουσικά μέλη, όπως Ασματικά του Επιταφίου, δοξαστικό Τον ήλιον κρύψαντα, Χριστός ανέστη αργό, Κεκραγάριο Ιακώβου αργό και όλα τα στιχηρά αναστάσιμα του β ήχου σε αργό μέλος κ.ά.
(από την Ανέμη)
 

Attachments

  • ακολουθία των Παθών.pdf
    3.7 MB · Views: 551
Last edited by a moderator:
Back
Top