Δύναμις "Τον σταυρόν σου", Γεω. Παπαεμμανουήλ (Διασκ. Αθ. Καραμάνη)

Top