"Δόξα σοι, ο Θεός..." προ της απολύσεως

elefPa

New member
Πριν την απόλυση των ακολουθιών λέγεται

Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι;

Δόξα σοι, ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι;

Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι;

Γενικώς επικρατεί σύγχυση, καθώς ακόμη και στο ίδιο λειτουργικό βιβλίο μπορεί να συναντήσει κανείς αμφότερους τους δύο τελευταίους τύπους στις διάφορες ακολουθίες. Ο πρώτος είναι πιο σπάνιος, αν και λέγεται προφορικά.
 
Ένα μικρό προσευχητάριο της Αποστολικής Διακονίας «Αἱ καθ' ἡμέραν προσευχαὶ τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ», έχει:

στην πρωϊνή προσευχή:

α. Δόξα σοι, ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι.

στην εσπερινή προσευχή:

β. Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι.

στο μικρόν απόδειπνον:

γ. Δόξα σοι Χριστέ, ο Θεός ημών, δόξα σοι.

Και τα 3 στο ίδιο βιβλίο.

Και τα τρία σωστά είναι. Προσωπικά προτιμώ το β, αλλά νομίζω χρειάζεται προσοχή, μήπως ο σχολαστικισμός μας οδηγήσει σε εμπάθεια, και τελικά όποιο και να λέμε, να μην φτάνει στον Θεό.

Και το Ιερατικόν του 1803 έχει στην απόλυση περίπου το β (σ. 21) ως:

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, η ελπίς ημών, δόξα σοι.

Το δε Ιερατικόν της Αποστολικής Διακονίας του 1962/2000 έχει:

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι.

To Εγκόλπιον της Α.Δ. (2005, σ. 197) έχει:

Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός ... .

To Εγκόλπιον της Α.Δ. (1996, σ. 116) έχει:

Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι.
 
Last edited:
Back
Top