Δόξα. Καὶ νῦν. θ´ ᾠδῆς

#1
Ὅταν ψάλλεται ἡ θ´ ᾠδὴ σὲ δεσποτικὲς καὶ θεομητορικὲς ἑορτές, τὸ Δόξα καὶ τὸ Καὶ νῦν ποὺ προηγοῦνται τῶν τροπαρίων ψάλλονται χῦμα στὴν βάση τοῦ ἤχου ἢ ὄχι; Σὲ ἠχογραφήσεις ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο ἔχω ἀκούσει, σὲ μερικὲς τουλάχιστον περιπτώσεις, νὰ ψάλλονται χῦμα, ἐνῶ ὁ Στανίτσας στὴν Ἀθήνα δὲν φαίνεται νὰ ἀκολουθοῦσε αὐτὴ τὴν πρακτική.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#2
...τὸ Δόξα καὶ τὸ Καὶ νῦν ποὺ προηγοῦνται τῶν τροπαρίων ψάλλονται χῦμα στὴν βάση τοῦ ἤχου ἢ ὄχι; ....
Έχω την εντύπωση ότι ναι, όταν ακολουθεί μεγαλυνάριο το οποίο και ψάλλεται.
 
Top