"Δόξα..." "Και νυν..." προ του "Δεύτε προσκυνήσωμεν"

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#1
Λέγεται η μικρά δοξολογία προ του "Δεύτε προσκυνήσωμεν..."; (εννοεόται ότι προηγείται τρισάγιον)
 

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#3
Τὸ Κύριε, ἐλέησον ιβ΄. Δόξα, καὶ νῦν, Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ΄ (ΤΑΣ, κεφ. μδ΄, α΄ ὥρα). Ὑπάρχει καὶ στὰ χειρόγραφα ΤΑΣ;
 
Top