"Δόξα..." "Και νυν..." προ του "Δεύτε προσκυνήσωμεν"

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#1
Λέγεται η μικρά δοξολογία προ του "Δεύτε προσκυνήσωμεν..."; (εννοεόται ότι προηγείται τρισάγιον)
 
Top