Δυνατότητα δωρεᾶς.

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#1
Λόγῳ τοῦ ὅτι δέχομαι κατὰ καιροὺς μηνύματα ἀπὸ φίλους καὶ συναδέλφους ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ ψαλτολόγιου ποὺ ἔχουν ἐκφράσει τὴν ἐπιθυμία νὰ ἀγοράσουν τὶς ἀναρτώμενες ἐργασίες μου, θεωρῶ πρέπον νὰ ἀπαντήσω. Οἱ ἐργασίες αὐτὲς διατίθενται δωρεάν, ἐπ’ ὠφελείᾳ αὐτῶν ποὺ τὶς ἐκτιμοῦν καὶ τὶς ἀξιοποιοῦν. Ἂν ὅμως θέλει κάποιος νὰ συνεισφέρει ὡς δωρεὰ μὲ κάποιο χρηματικὸ ποσό, μπορεῖ νὰ τὸ κάνει σὲ αὐτὸν τὸν ἀριθμὸ λογαριασμοῦ τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας: 848/741557-51, μὲ IBAN GR7401108480000084874155751. Εὐχαριστῶ.
 
Top