Δοξ. αποστίχων Ιωακείμ και Άννης, «Η εξ ακάρπων λαγόνων» ήχος πλ. δ΄, Φιλανθίδη

#1
Μεθεόρτια πανηγύρεως Κυριακού Νέας Σκήτης 9/22 Σεπτεμβρίου 2021. Ψάλλουν οι πατέρες της Ι. Μ. Σπαρμού π. Βασίλειος και π. Νεόφυτος, ο γέρων Δαμασκηνός Νεοσκητιωτης (Δικαίος) και π. Δανιήλ (Ρουμάνος).

 
Top