Δοξολογία Ἦχος α΄

#1
Κατόπιν τῆς ἐκδόσεως τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ β΄διαγωνισμοῦ μελοποιΐας, ὁ οποῖος διενεργήθηκε ἀπὸ τὸ «σχολεῖον ψαλτικῆς», καὶ ἀφοῦ συγχαρῶ ὅλους ὅσους ἔλαβαν μέρος, μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, στὸν διαγωνισμό, ἰδιαιτέρως δὲ τοὺς βραβευθέντες, ἀναρτῶ καὶ τὴν δική μου προσπάθεια εἰς κοινὸν ὄφελος. Μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι ὑψηλῶν προδιαγραφῶν καὶ ἀπαιτήσεων, ἀλλὰ στὸ ἀναλόγιο ἴσως κάποιους ἐξυπηρετήσει.
 

Attachments

Last edited:

Fraristos ioannis

Παλαιό Μέλος
#2
Κατόπιν τῆς ἐκδόσεως τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ β΄διαγωνισμοῦ μελοποιΐας, ὁ οποῖος διενεργήθηκε ἀπὸ τὸ «σχολεῖον ψαλτικῆς», καὶ ἀφοῦ συγχαρῶ ὅλους ὅσυς ἔλαβαν μέρος, μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, στὸν διαγωνισμό, ἰδιαιτέρως δὲ τοὺς βραβευθέντες, ἀναρτῶ καὶ τὴν δική μου προσπάθεια εἰς κοινὸν ὄφελος. Μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι ὑψηλῶν προδιαγραφῶν καὶ ἀπαιτήσεων, ἀλλὰ στὸ ἀναλόγιο ἴσως κάποιους ἐξυπηρετήσει.
Συγχαρητήρια κ. Τσάρα! Προσωπικώς μου άρεσε πολύ. Απλές κλασικές και μελωδικές γραμμές, χωρίς κάτι το εξεζητημένο.

Θα την ψάλλω και μάλιστα σύντομα.
 
#3

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#4
Συμφωνῶ κι ἐγώ, ὄμορφες γραμμὲς γιὰ ὅλες τὶς φωνὲς, χωρὶς ἐντυπωσιασμοὺς καὶ κοκοράκια στὸν ἄνω ΔΙ. Δοξολογία παντὸς καιροῦ καὶ πάσης φωνῆς καὶ γιὰ κυριακὴ πλ.α΄.


Μὲ καναμπόσες ὑφεσοδιέσεις στὰ σωστὰ ... σημεία:wink: καὶ κάμποσο ... τσιπουράκι:p γίνεται καὶ καλὸ ἀμανεδἀκι ..., ἅμα λάχει:D
 
Last edited:

agis panas

Παλαιόθεν φίλος
#5
Συμφωνῶ κι ἐγώ, ὄμορφες γραμμὲς γιὰ ὅλες τὶς φωνὲς, χωρὶς ἐντυπωσιασμοὺς καὶ κοκοράκια στὸν ἄνω ΔΙ. Δοξολογία παντὸς καιροῦ καὶ πάσης φωνῆς καὶ γιὰ κυριακὴ πλ.α΄.


Μὲ καναμπόσες ὑφεσοδιέσεις στὰ σωστὰ ... σημεία:wink: καὶ κάμποσο ... τσιπουράκι:p γίνεται καὶ καλὸ ἀμανεδἀκι ..., ἅμα λάχει:D
Συμφωνώ και επαυξάνω.
Α-Π
 
Top