Δοξολογία Ισαάκ Κοσμά Καισαρέως Ήχος Πλ. Δ΄Επτάφωνος

stapaman

Εφησυχάζων & ενίοτε προξενών αλγεινάς εντυπώσεις δ
Καλή αρχή!!! (τι κερδίζω; :p)

Η Δοξολογία έχει ληφθεί από το Παράρτημα του Δοξασταρίου του Πέτρου Λαμπαδαρίου (επιμ. Παν. Κηλτζανίδη), σε έκδοση Βασ. Ρηγοπούλου.
 

Attachments

  • ΑΡΓΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΠΛ. Δ' ΙΣΑΑΚ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ.pdf
    494 KB · Views: 1,422
Παρακαλώ πολύ την αγάπη σας,εάν κάποιος διαθέτει την δοξολογία του Ισαάκ του Καισαρέως εις ήχον πλ.δ' , θα ήθελα να την αποκτήσω.
Προκαταβολικώς, ευχαριστώ σας!
 
Top